Razem w słusznym celu – czyli o dobrych praktykach w ramach współpracy pomiędzy PFRON a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
2019-05-08

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się konferencja na temat małopolskich dobrych praktyk i efektów wsparcia, jakiego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta Mordarska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszego województwa.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym – jednym z narzędzi służących kompleksowej pomocy niepełnosprawnym. Dzięki Funduszowi środki trafiają do środowisk zaangażowanych lokalnie we wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Dzisiejsze spotkanie było częścią cyklu konferencji, które odbywają się w 16 największych miastach Polski. Służyło ono pokazaniu szeregu dobrych praktyk, które dzięki wsparciu ze strony PFRON-u są realizowane przez organizacje pozarządowe.

- Doceniamy rolę i możliwości trzeciego sektora. Siłą organizacji pozarządowych jest „praca u podstaw”, w bezpośrednim kontakcie z lokalną społecznością, ze znajomością panujących realiów i problemów trapiących mieszkańców. Za trzecim sektorem stoją ludzie z pasją i entuzjazmem, którzy swoim zaangażowaniem, posiadaną wiedzą i poczuciem misji budują lepszy świat, tworzą fundament wspólnoty i przełamują krzywdzące stereotypy. Dotyczy to zwłaszcza pracy z osobami niepełnosprawnymi – napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w liście skierowanym do uczestników dzisiejszej konferencji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

W 2019 roku dzięki wsparciu PFRON dla organizacji pozarządowych w województwie małopolskim zrealizowanych zostanie 70 projektów na łączną kwotę ponad 25 mln złotych. Wśród organizacji pozarządowych, które otrzymają najwyższe dofinansowanie w bieżącym roku, są m.in.: Fundacja im. Brata Alberta  (2,9 mln), Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (1,6 mln), Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (1,2 mln).

W skali kraju kwota wsparcia finansowego PFRON dla trzeciego sektora wzrosła w 2019 roku do prawie 279 mln złotych. Skorzysta z niego w sumie blisko 180 tysięcy osób.

- Dzisiejsze spotkanie to zbiór informacji w pigułce o zasadach, dobrych praktykach i wsparciu, jakie za pośrednictwem organizacji pozarządowych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przekazuje PFRON. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w budowanie tej szerokiej koalicji na rzecz osób niepełnosprawnych. Naszym wspólnym celem jest ich wspieranie oraz aktywizowanie – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

- Na szczególną uwagę zasługują wszystkie działania, których głównym założeniem jest akcentowanie podmiotowości i indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych. To ogromna duma, że Małopolski Oddział PFRON należy do liderów w skali kraju, jeśli chodzi o wielkość przekazywanych środków – dodał wojewoda.

Podczas briefingu poprzedzającego konferencję dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska podpisała z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Wolbromiu jedną z umów na projekt pn. „Terapia poprzez twórczość w dziennym centrum aktywności”. Dofinansowanie z PFRON wyniesie w tym przypadku 433 440 zł i jest częścią szeregu innych działań realizowanych wspólnie przez tę organizację i PFRON.

Podczas konferencji swoje działania omówiły też inne organizacje pozarządowe z Małopolski, m.in. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”, Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski w Krakowie czy Fundacja Sustinae. Ich wspólnym mianownikiem jest drugi człowiek i chęć udzielenia mu wielowymiarowego wsparcia.

20190508 konferencja pfron 120190508 konferencja pfron 220190508 konferencja pfron 320190508 konferencja pfron 420190508 konferencja pfron 520190508 konferencja pfron 620190508 konferencja pfron 720190508 konferencja pfron 820190508 konferencja pfron 920190508 konferencja pfron 10
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj