Zabytkowe obiekty sakralne pod opieką i nadzorem
2019-04-17

Z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb zespolonych dotyczące zabezpieczenia zabytkowych budynków sakralnych w Małopolsce. W kontekście pożaru średniowiecznej katedry Notre Dame w Paryżu kwestia ta wywołuje spore zainteresowanie opinii publicznej.

W spotkaniu – oprócz wojewody Piotra Ćwika – uczestniczyli: małopolska wojewódzka konserwator zabytków Monika Bogdanowska, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Andrzej Siekanka, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Andrzej Pasek oraz kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Celusta.


- Małopolska jest nasycona pięknymi i cennymi obiektami zabytkowymi, a szczególnie wiele mamy drewnianych obiektów sakralnych, które wymagają ostrożności i czujności na najwyższym poziomie. To nasze dziedzictwo, o które powinniśmy wspólnymi siłami się troszczyć i dołożyć wszelkich starań, aby przekazać je kolejnym pokoleniom w niezmienionej formie – mówił Piotr Ćwik podczas spotkania.

- Doskonale wiem, że służby na bieżąco wywiązują się ze swoich zadań, podejmując regularne kontrole takich obiektów, a następnie weryfikując ustalenia pokontrolne. Proszę jednak, aby w kontekście wydarzeń paryskich trzymać rękę na pulsie, aby służby w zakresie swoich kompetencji zintensyfikowały działania kontrolne i prewencyjne, a także dokonały przeglądu procedur i na bieżąco wymieniały się ustaleniami i wnioskami, pozwalającymi aktualizować wykaz szczególnie wymagających obiektów – wskazał wojewoda.

Aktualnie w wykazie, którym dysponują małopolskie służby, znajduje się 106 zabytkowych obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, z czego 42 to obiekty kultu religijnego.

Jak podkreślają przedstawiciele służb, zainstalowany w takich obiektach system przeciwpożarowy i wyposażenie ich w certyfikowany sprzęt przeciwpożarowy to podstawa. Szybkie wykrycie zagrożenia pozwala skuteczniej podjąć działania i minimalizować straty.

Obowiązek zapewnienia dobrego i prawidłowego zabezpieczenia takich obiektów spoczywa na ich właścicielach. Muszą oni zadbać zarówno o sam budynek, jak i o jego otoczenie, także podczas remontów czy prac konserwatorskich.

Służby zaś, planując kontrole, szczególną uwagę zwracają na obiekty zabytkowe. Sprawdzana jest realizacja zapisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawa budowlanego oraz przepisów przeciwpożarowych. W ramach wzmocnienia planowych działań prewencyjnych Państwowa Straż Pożarna regularnie prowadzi też szkolenia i ćwiczenia dotyczące zabytkowych obiektów sakralnych. Szczególnie intensywne kontrole miały miejsce w ostatnich latach w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

20190417 zespół zabytki 020190417 zespół zabytki 120190417 zespół zabytki 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj