30 mln zł dla ponad 60 krakowskich zabytków
2019-03-18

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na posiedzeniu plenarnym przyjął plan odnowy i rewaloryzacji zabytków w stolicy naszego województwa w roku 2019. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dotacja w wysokości 30 mln zł z budżetu państwa – przekazana za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP – zostanie przeznaczona na realizację 96 zadań dotyczących odnowy 63 krakowskich zabytków.

Wśród zabytków, które w 2019 roku otrzymają dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, są najcenniejsze obiekty zabytkowe naszego miasta, m.in:

- Bazylika Mariacka, w której od kilku lat trwają prace przy Ołtarzu Wita Stwosza,

- Archikatedra na Wawelu,

- zespół zabudowań klasztornych ojców pijarów,

- opactwa w Tyńcu i Mogile,

- bazylika Bożego Ciała,

- Arsenał Miejski wraz z Basztą Stolarską i Ciesielską,

- Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół",

- forty Twierdzy Kraków („Kościuszko”, „Skotniki”, „Sidzina”, „Krzesławice”, „Borek”, „Wróblowice”, „Łapianka”).

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ma swój wkład w proces realizacji zadań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. To my bowiem prowadzimy kompleks spraw związanych z finansową obsługą Funduszu. Bierzemy udział w weryfikacji i ocenie punktowej wniosków składanych do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przez właścicieli lub posiadaczy zabytków, przygotowujemy projekty planów podziału środków Funduszu i zawieramy z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Środki Funduszu przekazujemy beneficjentom po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji związanej z procedurami wyboru wykonawcy robót, umów zawartych na wykonanie prac objętych dofinansowaniem oraz poprawności ich realizacji i odbioru. 

Podczas posiedzenia SKOZK Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk – dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW – przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK za rok 2018, które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie. Swoje wystąpienie zilustrowała prezentacją zdjęć z najciekawszych realizacji.   

Listy rankingowe wniosków: http://skozk.pl/lista-zabytkow-w-odnowie-ktorych-skozk-bedzie-uczestniczyl-w-2019-roku/  


SKOZK_zdjecie2SKOZK_zdjecie1SKOZK_zdjecie5SKOZK_zdjecie3SKOZK_zdjecie4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj