Kolejne promesy dla małopolskich samorządów
2019-03-18

Małopolskie samorządy otrzymają kolejne środki na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez intensywne opady. Dziś wicepremier Beata Szydło, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazali wójtom i burmistrzom już drugą w tym roku transzę promes na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych samorządy z województwa małopolskiego otrzymały promesy na kwotę ogółem 10 680 000,00 zł. W tej transzy dofinansowanie otrzyma 16 gmin. Dzięki niemu zrealizowanych zostanie łącznie 31 zadań (remonty dróg gminnych, remonty mostów, remont przepustu).

Drogi to podstawa
- Wszystko to po to, aby wspierać gminy, wspierać samorządy, aby mogli Państwo realizować te zadania inwestycyjne, które są bardzo potrzebne i bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Mam nadzieję, że te środki przyczynią się do rozwoju Waszych gmin, a przede wszystkich będą służyły ludziom – mówiła wicepremier Beata Szydło.

- Promesy, które dziś przekazujemy, to kolejny krok, by poprawić jakość życia mieszkańców gmin poszkodowanych w ostatnich latach przez ulewne deszcze. Oni najmocniej odczuwają skutki tych zniszczeń. To, co we wniosku jest „drogą” czy „mostem”, z punktu widzenia mieszkańca jest dostępem do miejsca pracy, szkoły, sklepu, urzędu gminy czy opieki medycznej – przypomniał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Nie ma „wąskich gardeł”
- Województwo małopolskie korzysta z tych środków dosyć intensywnie, co świadczy o tym, że i zniszczenia są tutaj większe niż gdzie indziej. Ta transza jest przeznaczona na straty powstałe przede wszystkim w ciągu ostatnich trzech lat. Większość zaległości załatwiliśmy – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

- To niezwykle istotne, że – dzięki środkom przyznanym przez Pana Ministra – Małopolsce udaje się nie tylko nadrobić zaległości sięgające nieraz wielu lat, ale także nie tworzyć nowych. Środki te pozwalają na bieżąco i szybko rozwiązywać problemy powstałe choćby wskutek opadów z roku 2018 czy 2017. Dla naszego województwa, w którym lokalne podtopienia są nader częste, takie podejście do przyznawania promes to szczególna gwarancja bezpieczeństwa i jednocześnie oddech ulgi – dodał wojewoda.

Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 r.
Łącznie w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały promesy ogółem na kwotę 89 900 000,00 zł, w tym:
•    gminy: 57 640 000,00 zł,
•    powiaty: 32 260 000,00 zł.

Promesy przyznano 56 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 50 gminom oraz 6 powiatom. Dofinansowanie przeznaczono na realizację łącznie 179 zadań, w tym:
•    gminy: 153 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa dróg gminnych, odbudowa przepustów, remont przepustów, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont kładki na rzece, remont mostów, odbudowa mostów, odbudowa przyczółków i umocnień),
•    powiaty: 26 zadań (remont dróg powiatowych, odbudowa mostów, odbudowa przepustów).

Promesy na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2019 r.
Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały już w bieżącym roku promesy ogółem na kwotę 16 929 000,00 zł, w tym:
•    gminy: 9 322 000,00 zł,
•    powiaty: 6 991 000,00 zł,
•    samorząd województwa: 616 000,00 zł.

Promesy przyznano 19 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 10 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa. Dofinansowanie przeznaczono na realizację łącznie 26 zadań, w tym:
•    gminy: 13 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
•    powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
•    samorząd województwa: 4 zadania (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).


Łącznie samorządy województwa małopolskiego otrzymały w 2019 r. promesy na kwotę 106 829 000,00 zł na 205 zadań!

20190318 promesy usuwanie skutków 120190318 promesy usuwanie skutków 1 220190318 promesy usuwanie skutków 1 320190318 promesy usuwanie skutków 1 420190318 promesy usuwanie skutków 1 520190318 promesy usuwanie skutków 1 6 20190318 promesy usuwanie skutkow 720190318 promesy usuwanie skutków 820190318 promesy usuwanie skutków 920190318 promesy usuwanie skutków 1020190318 promesy usuwanie skutków 1120190318 promesy usuwanie skutków 12
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj