Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019
2019-03-08

28 lutego 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł. Wnioski składać można do 29 marca 2019 r.

Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

Szczegóły dotyczące programu oraz załączniki są dostępne tutaj
Źródło informacji i zdjęcia: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj