Rekordowe środki dla Małopolski na obudowę infrastruktury komunalnej i stabilizację osuwisk
2019-03-02

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania!

Promesy wręczyli dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi –mówiła wicepremier Beata Szydło.

- W latach 2016-2019 w skali całego kraju, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, do samorządów popłynęło 1,7 mld zł. To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

- W latach 2016-2019 w skali całego kraju, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, do samorządów popłynęło 1,7 mld zł. To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Odbudowa infrastruktury komunalnej
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymały promesy ogółem na kwotę 79 220,00zł, w tym:
- gminy:     46 960,00 zł,
- powiaty:  32 260,00 zł.

Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom na realizację łącznie 148 zadań, w tym:
- gminy: 122 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),
- powiaty: 26 zadań (remont dróg powiatowych, remont chodnika).

Lista zadań

Stabilizacja osuwisk
Jeśli zaś chodzi o podział środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, to jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego otrzymały promesy ogółem na kwotę 16 929 000,00 zł, w tym:

- gminy: 9 322 000,00 zł,
- powiaty: 6 991 000,00 zł,
- samorząd województwa: 616 000,00 zł.

Promesy przyznano 19 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 10 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 26 zadań, w tym:
- gminy: 13 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- samorząd województwa: 4 zadania (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Lista zadań

Promesy w roku 2018
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r. zawarto z 109 jednostkami samorządu terytorialnego 431 umów dotacji na łączną kwotę 131 550 497,25 zł:
1) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej zawarto z 96 jednostkami samorządu terytorialnego 408 umów (zadań) na łączną kwotę 114 310 725,25 zł,
    2) w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi zawarto z 20 jednostkami samorządu terytorialnego 23 umowy na łączną kwotę 17 239 772,00 zł.
DSC_ DSC_ DSC_ DSC_ DSC_ DSC_ DSC_ DSC_
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj