Budynki Centrum Administracyjnego przy ul. Ujastek
2019-02-15

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Chciałem się spytać o aktualne wykorzystanie budynków Centrum Administracyjnego przy ul. Ujastek 1 (tzw. Pałac Dożów) przez MUW. Jakie aktualnie wydziały i jednostki MUW mają tam siedzibę? Czy planuje się tam przeniesienie kolejnych wydziałów/jednostek?

Na czas remontu do budynków miał się przenieść komisariat policji z Nowej Huty. Czy tak się już stało? Na jak długo komisariat ma działać w budynkach CA?

Chciałem się też spytać, co dalej z planami modernizacji budynków CA, które miała przeprowadzić spółka Nowe Centrum Administracyjne? Czy plany te dalej są w mocy i będą realizowane?

Chciałem się też spytać o powody zmiany władz w zarządzie spółki NCA? Dlaczego został odwołany poprzedni prezes Włodzimierz Pietrus i kiedy zostaną wybrane nowe władze spółki?


Oto nasza odpowiedź:

Aktualnie w budynku przy ul. Ujastek 1 w Krakowie siedziby mają następujące jednostki zespolonej administracji rządowej: Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, a także Oddział Informatyki Wydziału Administracji i Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Oddział Zdarzeń Medycznych i Programu Pomocy Prawnej Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW.

Nie planuje się przeniesienia na ul. Ujastek 1 kolejnych wydziałów czy jednostek.

Wojewoda Małopolski nie dysponuje instrumentami prawnymi mogącymi mieć wpływ na podejmowane przez Spółkę NCA działania.

Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nadzor.kprm.gov.pl/spolki-z-udzialem-skarbu-panstwa, nadzór nad spółką NCA Sp. z o.o. sprawuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 nr 94, poz.1037) – stały nadzór nad działalnością zarządu Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania wykonuje Rada Nadzorcza.

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj