List otwarty wojewody Piotra Ćwika i marszałka Witolda Kozłowskiego ws. pomnika AK w Krakowie
2019-02-13

Szanowny Panie Prezydencie,

27 września 2013 roku złożył Pan podpis pod aktem erekcyjnym będącym zapowiedzią wzniesienia pomnika Armii Krajowej u stóp Wawelu. Podpis Pana Prezydenta widnieje wśród podpisów m.in. Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK, ówczesnego Metropolity Krakowskiego, Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dowódców krakowskich jednostek wojskowych, rektorów krakowskich uczelni wyższych oraz znamienitego grona kombatantów.

Uczestniczył Pan również we wzruszającej uroczystości na bulwarze Czerwieńskim, kiedy to akt ten został wmurowany wraz z ziemią przywiezioną zarówno z Polski, jak i zza jej obecnej wschodniej granicy – z kilkudziesięciu miejsc, gdzie walczyli żołnierze Armii Krajowej.
Przypomnijmy, że inicjatywa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Szanowni Radni Miasta Krakowa,

uchwałą Nr VI/93/19 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej zanegowali Państwo wszystkie wcześniej zaistniałe fakty, okazując jednocześnie brak woli zrealizowania uchwał podjętych w sprawie pomnika przez Radę Miasta Krakowa w poprzednich latach.
Pragniemy Państwu przypomnieć, że 25 września 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa  zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na jego budowę przy ul. Smoczej/bulwarze Czerwieńskim, a inwestycja nie doszła do skutku tylko z powodu niewyłonienia wykonawcy w przetargu ogłoszonym przez ówczesny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Wyboru koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej dokonało zaś jury konkursowe powołane przez Radę Miasta Krakowa.

Szanowni Państwo,

trudno jest nam pogodzić się z faktem, że władze Miasta Krakowa nie chcą sprostać słusznym oczekiwaniom Bohaterów walczących i oddających swe życie w imię wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Po dziewięciu latach starań kombatantów o realizację podjętej w 2010 roku uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej i sześciu latach od uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego Państwa decyzję o poszukiwaniu ostatecznej formuły uczczenia w Krakowie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej uważamy za mało stosowną.

Z rozczarowaniem i zdziwieniem stwierdzamy, że Królewskie Miasto Kraków w roku, w którym przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego, a także 75. rocznica Powstania Warszawskiego – zamiast okazać najwyższy szacunek żołnierzom Armii Krajowej, stanowiącej jeden z największych fenomenów II wojny światowej – podejmuje działania coraz bardziej oddalające w czasie inicjatywę budowy pomnika.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni Miasta Krakowa,

występując z niniejszym wspólnym listem, apelujemy o ponowną refleksję nad poruszonymi w nim kwestiami oraz weryfikację dotychczasowych stanowisk tak, aby w możliwie krótkim czasie udało się wznieść pomnik upamiętniający żołnierzy AK w godnej – ostatnio wskazanej – lokalizacji.

Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego20190213 na STRONĘ tytuł - list otwarty20190213 NA STRONĘ akt erekcyjny20190213 list otwarty podpisany kol str 1 20190213 list otwarty podpisany kol str 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj