Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019-02-11

Doposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.


Kto może uzyskać dofinansowanie?
5 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyjęła  projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.


Jak uzyskać dofinansowanie?

Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:
1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
2) wsparcie w zakresie adaptacji, poprawy standardów i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Ile wynosi dofinansowanie?
Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
•    80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub stworzenie nowych stołówek;
•    25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).


UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego czyli albo na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.


Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Więcej informacji dotyczących Programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.2019-02-11logo programu Posiłek
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj