Małopolska to nasza wspólna sprawa
2019-01-30
Spotkania wojewody małopolskiego Piotra Ćwika z przedstawicielami małopolskich samorządów stały się już tradycją. Współorganizatorem pierwszego takiego spotkania w 2019 roku był marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– Małopolska to nasza wspólna sprawa. Współpraca z małopolskimi samorządami jest dla mnie jednym z priorytetów. Rozwój Małopolski to bowiem nasze wspólne zadanie i cel, który chcemy razem realizować. Samorządy mogą przy tym liczyć na wielowymiarowe wsparcie ze strony rządu i partnerską współpracę. Jestem przekonany, że takie spotkania jak to dzisiejsze przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców Małopolski i przekładają się na sprawniejszą realizację zadań. Pozostaję otwarty na nowe, wspólne przedsięwzięcia i zapraszam wszystkich małopolskich samorządowców do kontaktu oraz korzystania ze środków oferowanych w ramach programów rządowych. Jednocześnie deklaruję wsparcie w sytuacjach takich jak usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów – podkreśla wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– To spotkanie to dowód, że chętnie współpracujemy dla dobra małopolskich samorządów. Małopolska oferuje samorządowcom wsparcie w wielu aspektach. Chcemy, również dzięki funduszom unijnym, rozwijać region, wspierać małopolskich przedsiębiorców, samorządowców i ich inicjatywy – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Wielu samorządowców debiutuje w roli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów. Dlatego z myślą przede wszystkim o nich w programie dzisiejszego spotkania znalazły się prezentacje dotyczące źródeł, z których jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać wsparcie dotyczące rozwoju infrastruktury lokalnej czy polityki społecznej.

Wicemarszałek Łukasz Smółka omówił możliwości dofinansowania projektów samorządowych ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w 2019 roku. Z kolei zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawił zagadnienia dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym ruchów masowych ziemi. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk przypomniał zaś zasady pozyskiwania środków w ramach programów rządowych „Senior+”, „Maluch+” czy „Opieka 75+”.

W programie spotkania było także wystąpienie prezesa Zarządu Tauron Dystrybucja Serwis S.A. dotyczące inteligentnych rozwiązań dla polskich miast i gmin. Przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych omówili natomiast współpracę samorządów z Funduszem, zaś dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaprezentowali takie zagadnienia jak: nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, świadczenia alimentacyjne czy koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
20190130 samorządowcy 120190130 samorządowcy 220190130 samorządowcy 320190130 samorządowcy 420190130 samorządowcy 520190130 samorządowcy 620190130 samorządowcy 720190130 samorządowcy 8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj