Wsparcie wojewody dla budowy odcinka S7
2018-12-13
Przedstawiciele wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkali się w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 dla etapu I. Wojewoda małopolski włączył się w przygotowanie wniosku poprzez konsultacje udzielane na etapie przygotowania wniosku, z punktu widzenia rozwiązań prawnych i proceduralnych.

Wojewoda zaprosił przedstawicieli GDDKiA na spotkanie, chcąc przyspieszyć procedowanie na etapie przygotowywania wniosku, aby jak najszybciej można było wszcząć postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej. To warunkuje szybkie rozpoczęcie budowy wspomnianego odcinka S7.

Konsultacje okazały się niezbędne, gdyż złożony wcześniej wniosek pozostał bez rozpoznania. Pierwotnie został on złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 11 września br. Po jego przeanalizowaniu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poprosił o uzupełnienie braków. 21 listopada br. wpłynęło pismo uzupełniające. Jednakże po jego analizie urząd 28 listopada br. pozostawił wniosek bez rozpoznania ze względu na znajdujące się nadal w nim braki.

Ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w spotkaniu udział wzięli: kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Danuta Masłowska-Pociej, zastępca kierownika tego oddziału Domicela Strojna-Osiniak, starszy inspektor wojewódzki Halina Dyjak-Pietroń. Z kolei GDDKiA reprezentowali zastępca naczelnika Wydziału Dokumentacji Magdalena Ślaga oraz projektant Arkadiusz Palka.

Etap I budowy drogi ekspresowej S7 obejmuje odcinek od granicy województwa do węzła Miechów (z węzłem) o długości około 18,7 km. Całość planowanej inwestycji drogowej to budowa drogi ekspresowej S7 od węzła Igołomska (bez węzła) w Krakowie do granicy z województwem świętokrzyskim. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji nie tylko dla mieszkańców Małopolski, ale także wszystkich podróżujących do i z naszego regionu.
20181213 Budowa S7 (1)20181213 Budowa S7 (2)20181213 Budowa S7 (3)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj