O przygotowaniu do zimy, kolejnych promesach dla Małopolski i Funduszu Dróg Samorządowych
2018-11-22
Jak co tydzień, w czwartkowy wieczór wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem audycji w Radiu Kraków. Tym razem rozmowa dotyczyła m.in. przygotowania służb do zimy, rozwoju systemu ostrzegania o niebezpiecznych zjawiskach, kolejnych promes dla Małopolski i podsumowania ostatnich 3 lat rządu z perspektywy naszego województwa.

– Służby są przygotowane do zimy. Chociaż życie niesie sytuacje nieprzewidziane, natomiast wszystkie jednostki złożyły raport ze stanu przygotowań i deklarując gotowość do podejmowania działań. Przypomnę, że to nie tylko służby drogowe, ale także Policja, Straż Pożarna – w zakresie udrożniania przewodów kominowych i pieców gazowych, kurator – jeśli chodzi o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, IMGW, który podaje meldunki i ostrzeżenia, choćby o marznących opadach deszczu. To więc cały ciąg odpowiedzialny za to, żeby w warunkach zimowych zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom – powiedział wojewoda.

Piotr Ćwik przypomniał również o systemie wysyłania alertów o zjawiskach atmosferycznych, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu.

– To wszystko wciąż jeszcze jest udoskonalane, (…) czy mówimy o systemie RSO, który już funkcjonuje od kilku lat, czy o systemie wdrażanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa polegającym na wysyłaniu smsów dedykowanych na konkretny teren, bardzo szczegółowo informujących o zagrożeniach, które mogą wystąpić – mówił wojewoda.

Rozmowa dotyczyła również podsumowania ostatnich 3 lat rządu. Wojewoda wspomniał o kolejnych transzach promes dla małopolskich samorządów, dzięki którym gminy i powiaty będą mogły zrealizować zadania z zakresu odbudowy infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek klęsk żywiołowych. Odniósł się ponadto do Funduszu Dróg Samorządowych, z którego będą pochodziły kolejne środki na rozwój dróg lokalnych.

- To nowy program i absolutna rewolucja, ustawa o funduszu dróg samorządowych, podpisana przez prezydenta 3 listopada, wchodzi w życie 5 grudnia, dysponentem środków będzie Minister Infrastruktury, a środki będą przekazywane do wojewodów, wojewodowie będą realizować zadania związane z przekazaniem środków. Przypomnę, że mówimy tu o bardzo dużych środkach finansowych na poziomie 6 miliardów złotych, które zostaną przekazane na realizacje zadań drogowych, mostowych. Myślę, że to jest odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez samorządy. Ciągle jest głód dofinansowania inwestycji drogowych, a nowe drogi, budowa nowych połączeń to rozwój dla terenów. Mamy takie tereny w Małopolsce, które są terenami trochę wykluczonymi. Rząd bardzo przywiązuje wagę, by te tereny całego kraju rozwijały się równomiernie w myśl zasady solidaryzmu społecznego, dlatego te środki drogowe są bardzo pożądane i oczekiwane przez samorządowców, przedsiębiorców, ale i przez mieszkańców, którzy będą mogli łatwiej dojechać, kiedy drogi będą wyremontowane, bezpieczne i komfortowe – mówił wojewoda.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy.
20181015 Radio Kraków nowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj