Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
2018-11-20
W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2019. Ponadto w najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy w ramach nowego rządowego Programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych - Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. W związku z planowanym jeszcze w tym roku ogłoszeniem konkursów zasadne jest rozpowszechnienie informacji oraz popularyzacja wiedzy na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich wśród organizacji sektora pozarządowego.

Mając powyższe na uwadze, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizuje w województwie małopolskim spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2019 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach FIO w 2019 roku, a także przybliżone zostaną założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 grudnia 2018 roku w ramach XXI Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", ul. Marii Konopnickiej 26, Kraków, godzina 13.00. Szczegóły dotyczące organizacji XXI Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz sposobu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj