mTożsamość
2018-11-13
Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia publiczną aplikację mobilną (tzw. „mObywatel”), w ramach której zapewnia możliwość pobrania i okazywania dokumentu elektronicznego, zawierającego dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych („mTożsamość”).

11 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Jest to podstawa prawna dla funkcjonowania tzw. „mDokumentów”, czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie ma pozwalać obywatelom na potwierdzenie swojej tożsamości oraz posiadanych uprawnień, co w tym zakresie ma zastąpić użycie odpowiednich dla tych czynności dokumentów nieelektronicznych.

Pierwszym wydawanym „mDokumentem” jest dokument, któremu nadano użytkową nazwę „mTożsamość”. Dokument ten zawiera zdjęcie i dane osobowe użytkownika oraz dane z dowodu osobistego wydanego temu użytkownikowi pobrane odpowiednio z rejestru PESEL oraz z Rejestru Dowodów Osobistych. Możliwość pobrania „mTożsamości” na urządzenie mobilne zapewniana jest osobom, których tożsamość zostanie uprzednio potwierdzona w systemie teleinformatycznym Ministra Cyfryzacji (obecnie tożsamość takich osób potwierdzana jest najczęściej na podstawie danych „profilu zaufanego”).

Stwierdzenie tożsamości obywatela może być zatem dokonane na podstawie – wydawanego w postaci elektronicznej, przechowywanej przez obywatela na urządzeniu mobilnym – „mDokumentu”, jakim jest „mTożsamość”.

„mTożsamość” stanowi więc dokument elektroniczny, który pozwala na wiarygodne potwierdzenie tożsamości obywateli w kontaktach z organami administracji państwowej.

Nie dotyczy to sytuacji o charakterze szczególnym, względem których przepisy prawa literalnie stanowią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie „dokumentu tożsamości”, czyli na przykład na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Więcej o usłudze
20181113 mdokumenty
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj