Kampania społeczna „Relacje, które łączą”
2018-11-05
Fundacja Narodowy Dzień Życia rozpoczęła we wrześniu br. realizację projektu pt.: „Rodzina jako źródło postaw i relacji”. Jest to kampania podkreślająca wagę postaw i wartości, których źródłem jest rodzina. Kampania będzie realizowana pod hasłem „Relacje, które łączą”.

Parafrazując wypowiedź J.F. Kennedy'ego, nie pytaj, co Twoja wspólnota może zrobić dla ciebie, zapytaj, co Ty możesz zrobić dla niej, Fundacja Narodowy Dzień Życia postanowiła wyjść z przekazem i zaprosić Polaków do refleksji. Co każdy z nas, z osobna mógłby zrobić i jak przyczynić się swoją postawą, wkładem osobistym, aby tworzyć lepszą rzeczywistość.

Poprzez realizowaną kampanię Fundacja Narodowy Dzień Życia chce uzmysłowić, jak ważna jest wartość relacji w rodzinie, jak istotne są postawy w niej kształtowane i przenoszone do naszego otoczenia, wspólnoty. Następnie zainspirować instytucje publiczne do wprowadzania w przekaz publiczny wzorców postaw na poziomie lokalnym. W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowane są spotykania w wielu miejscach Polski z samorządowcami i animatorami życia społecznego, które mają zachęcać do promowania postaw pokazywanych w trakcie kampanii.

Kampania skierowana jest do osób w wieku 25-55 lat, rodziców, odpowiedzialnych, podtrzymujących więzy międzypokoleniowe, budujących wspólnotę rodzinną, koleżeńską, przyjacielską, lokalną i narodową. Religijnych oraz wszystkich uznających wartości uniwersalne.

Projekt „Rodzina, jako źródło postaw i relacji” będzie realizowany w 10. odsłonach, towarzyszących świętom, takim jak Dzień Pokoju, Dzień Życzliwości czy Dzień Niepodległości. Podkreślone zostaną te cechy i postawy, które łączą się z danym dniem. Kampania „Relacje, które łączą” będzie realizowana w związku z następującymi świętami:
1. Międzynarodowy Dzień Pokoju - 21.09.2018 r.
2. Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – 02.10.2018 r.
3. Światowy Dzień Uśmiechu 05.10.2018 r.
4. Dzień Praw Rodziny – 22.10.2018 r.
5. 100-lecie Niepodległości – 11.11.2018 r.
6. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – 19.11.2018 r.
7. Dzień Ochrony Praw Dziecka – 20.11.2018 r.
8. Światowy Dzień Życzliwości – 21.11.2018 r.
9. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 10.12.2018 r.
10. Wigilia – 24.12.2018 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Broszura informacyjna na temat kampanii społecznej „Relacje, które łączą”.
Logo - relacje ktore lacza
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj