Dodatkowe środki z budżetu Wojewody Małopolskiego dla małopolskich domów pomocy społecznej
2018-10-30
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Konarach, prowadzony przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną. Placówka ta jest jedną z 48, do których trafią dodatkowe środki finansowe z budżetu Wojewody Małopolskiego, przeznaczone na funkcjonowanie DPS-ów. Dofinansowanie w wysokości 1 789 697 zł otrzyma łącznie 17 małopolskich powiatów.

W spotkaniu uczestniczyli także przeor Konwentu Bonifratrów w Konarach o. Hubert Matusiewicz, prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej Marek Krobicki, członek zarządu Fundacji Cezary Ładyga, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konarach Ewa Solecka-Florek oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

- Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za Wasz codzienny trud, pracę i uśmiech, którymi obdarzacie mieszkańców tutejszego Domu Pomocy Społecznej. Jak mawiał święty Jan Paweł II, „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniący dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. I tego wszystkim Państwu z całego serca życzę – przekazał wojewoda prowadzącym DPS w Konarach.

Dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej możliwe było dzięki wygospodarowaniu w budżecie Wojewody Małopolskiego dodatkowych środków. Otrzyma je łącznie 48 DPS-ów, co oznacza, że dotacja trafi do ponad połowy takich placówek działających w naszym województwie. 21 spośród DPS-ów, które uzyskały dofinansowanie, to placówki niepubliczne, czyli takie, które na zlecenie powiatu prowadzone są przez zgromadzenia zakonne czy stowarzyszenia.

- Środki, które przekazujemy, są wyrazem naszych starań o poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej. Jeśli tylko jest taka możliwość – staramy się je dofinansować. Jestem przekonany, że ta dotacja w wysokości prawie 1,8 mln złotych, pochodząca z oszczędności wygospodarowanych w budżecie Wojewody Małopolskiego – zostanie dobrze wykorzystana i pomoże jeszcze lepiej zaspokoić najważniejsze potrzeby – podsumował Piotr Ćwik.

Jednym z podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, jest – położony w odległości ok. 20 km od centrum Krakowa – Dom Pomocy Społecznej w Konarach. Od 1979 roku prowadzony był on przez Konwent Zakonu OO. Bonifratrów w Konarach, a od 1 stycznia 2015 roku zadanie realizuje Bonifraterska Fundacja Dobroczynna. Placówka w Konarach otrzymała dofinansowanie w wysokości 36 tys. złotych.

Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 62 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, dającą mieszkańcom stałą opiekę z zachowaniem ich intymności, niezależności i możliwości dokonywania przez nich różnych wyborów. Dom Pomocy Społecznej w Konarach zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę, miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież oraz obuwie, a także pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Gwarantuje też opiekę pielęgnacyjną, dostęp do opieki lekarskiej oraz rehabilitacji leczniczej.
20181030 dps konary 120181030 dps konary 220181030 dps konary 320181030 dps konary 420181030 dps konary 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj