Obrona terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy
2018-10-18
Pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa przygotowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie.

W konferencji wzięła udział m.in. Maria Siarkowska, poseł na Sejm RP i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która omówiła podstawowe problemy związane z budową nowoczesnych Sił Zbrojnych RP, opartych na dwóch komponentach: manewrowym i terytorialnym. Z kolei Waldemar Zubek, dyrektor Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawił inicjatywy MON przeznaczone dla szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji proobronnych.

Płk Krzysztof Goncerz, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zaprezentował natomiast aktualny stan i perspektywy formowania dowodzonej przez siebie Brygady. Por. Robert Białowolski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przybliżył zaś zagadnienie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej, a dr Przemysław Wywiał z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UP obraz „terytorialsa” jako żołnierza i obywatela. Rozmawiano również o pilotażowym programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”, który był realizowany w roku akademickim 2017/2018.

W konferencji uczestniczyli także: dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Andrzej Pasek, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Krakowie Paweł Kucharczyk, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie podkomisarz Dariusz Leśniak, dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich realizujących program klas mundurowych, kadra i członkowie organizacji proobronnych oraz studenci.

Swoje stoiska promocyjne w trakcie konferencji zaprezentowali: Wojsko Polskie, Legia Akademicka, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP w Krakowie.

Była to już druga konferencja zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Pedagogiczny i WSzW w Krakowie. Pierwsza z nich odbyła się rok temu pod hasłem „Obrona Terytorialna w Polsce: przeszłość – przyszłość”.


Fot. Magdalena Bubak, Wioletta Nowak, WKU Kraków
konf_UP_0konf_UP_1konf_UP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj