Małopolska przyjazna cudzoziemcom – Punkty Informacyjno-Doradcze
2018-10-19
Od 1 lipca 2018 roku Oddział do spraw Integracji Cudzoziemców Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie realizuje projekt pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

22 października 2018 roku rozpoczną działalność Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej 22) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu - ul. Jagiellońska 52).

Jest to jedno z kluczowych działań realizowanych w ramach Projektu. Punkty utworzone zostały, aby zapewnić cudzoziemcom przebywającym na terenie województwa małopolskiego kompleksowe doradztwo, pomoc i informację (w tym pomoc prawną i psychologiczną). Pomoc udzielana będzie w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim. Punkty czynne będą w następujących godzinach:
poniedziałki – 10.00-18.00,
wtorek-piątek – 7.30-15.30.

W ramach Punktu uruchomiona zostanie również infolinia informacyjno-doradcza. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej będą obsługiwać Punkt w Krakowie i w Nowym Sączu oraz infolinię w ramach projektu pod numerem telefonu 12 426 90 01 w następujących godzinach:

poniedziałek - 10.00-18.00 (obsługa infolinii w języku polskim oraz ukraińskim);
wtorek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz angielskim);
środka - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz rosyjskim);
czwartek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz ukraińskim);
piątek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim).

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
mpcMałopolska Przyjazna Cudzoziemcom
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj