Zaproszenie do współpracy dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
2018-10-12
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie realizuje program „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem późnego wykrywania nowotworów i wypracowaniu oddolnych mechanizmów profilaktyki nowotworów głowy i szyi (NGiS).

W ramach programu przedstawiciele regionalnych organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie będą mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu regionalnym oraz  spotkaniu centralnym. Podczas tych spotkań wypracowane zostaną procedury współpracy dotyczące:

-        prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki NGiS,
-        czynników ryzyka, prewencji, edukacji i profilaktyki oraz identyfikacji grup o zwiększonym poziomie zachorowania na NGiS,
-        objawów NGiS, budzących zaniepokojenie,
-        wybranych elementów epidemiologii NGiS i konsekwencji zaniechań działań,
-        sieciowania i współpracy różnych podmiotów i interesariuszy w profilaktyce.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1: Programy profilaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt dla przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących uczestniczyć w realizacji projektu:
Katarzyna Wnuk
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej
ul. Wawelska 15B
02-034 Warszawa
tel.: +48 22 570 86 36
e-mail: katarzyna.wnuk@coi.pl
mała wersja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj