Wsparcie finansowe dla województwa małopolskiego - Olkusz, Oświęcim, Kraków
2018-10-08
Ministerstwo Zdrowia przekaże prawie 25,4 mln złotych na projekty dofinansowane w województwie małopolskim. Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko podpisała dziś trzy ostatnie umowy z beneficjentami.

- Gratuluję dzisiejszym beneficjentom – jakość i dostępność sprzętów ratujących życie odgrywa bardzo ważną rolę. Wypadek, który kilka miesięcy temu miał miejsce na „zakopiance”, uświadamia, jak bardzo szpitalnym oddziałom ratunkowym potrzebny jest dobry sprzęt, który służy m.in. ratowaniu zdrowia i życia dzieci. Podpisane dziś umowy pozwolą doposażyć szpitalne oddziały ratunkowe i wzmocnią zainteresowanie studiami na kierunku pielęgniarstwo. Zależy nam bowiem zarówno na jakości, jak i na dostępności usług zdrowotnych – mówiła Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

- Dzisiaj mamy dwie dobre wiadomości dla Małopolski. Przed chwilą dla naszego województwa zostały przekazane nowe ambulanse w ilości 10 sztuk. Teraz podpisujemy kolejne umowy wzmacniające służbę zdrowia i zapewniające jej rozwój. Bo inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie to najlepsza inwestycja – mówił Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Doposażenie oddziałów ratunkowych
2 projekty, na realizację których podpisywane są dzisiaj umowy dotyczą wsparcia szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nowa aparatura medyczna o łącznej wartości 853 tys. złotych trafi do Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o. o. i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje środki unijne m.in. do wsparcia systemu ratownictwa medycznego. Środki przeznaczone dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. Świadczenia w SOR udzielane są pacjentowi w trybie nagłym – kiedy znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Obejmują również świadczenia dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne trafiają także m.in. do dziecięcych szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego.

Ostatnia – trzecia umowa będzie realizowana przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w ramach „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”. Wartość projektu to ponad 4 mln zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, zainteresowanie studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz motywowanie studentów do poszukiwania i podejmowania pracy w zawodzie bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych
Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:
• infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
• infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii
• programy profilaktyczne
• infrastrukturę pracowni diagnostycznych
• programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych
• kształcenie kadr medycznych
• dzienne domy opieki medycznej
• centra symulacji medycznej
• działania projakościowe.
Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie małopolskim podpisano 24 umowy o wartości ponad 147,6 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków POIŚ oraz 33 umów o wartości ponad 83,7 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.
umowy z sorami 1umowy z sorami 2umowy z sorami 3umowy z sorami 4umowy z sorami 5umowy z sorami 6umowy z sorami 7umowy z sorami 8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj