Załoga ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mistrzem zmagań służb mundurowych w ratownictwie medycznym i drogowym!
2018-10-03
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w 9. Mistrzostwach Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Artura Noska przy współudziale Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz burmistrza Krzeszowic Wacława Gregorczyka.

W tegorocznych Mistrzostwach udział wzięło 18 czteroosobowych drużyn reprezentujących formacje mundurowe i ratownicze, w tym między innymi: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą z Kraków Airport, Służbę Ochrony Państwa, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczną Oddział Kraków – Balice oraz drużyny jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Mistrzostwa zorganizowano w gminie Krzeszowice – na terenie Kopalni Dolomitu „Dubie”, opactwa karmelitów bosych w Czernej, zamku w Rudnie, stawu wodnego w Miękinie. Największą liczbę punktów zdobyła drużyna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Drugie miejsce zajęła drużyna jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Krakowie. Brąz przypadł w udziale drużynie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 4 w Krakowie.

Wojewoda pogratulował wszystkim uczestnikom zaprezentowanych umiejętności oraz zaangażowania.
ratownictworatownictwo_1ratownictwo_2ratownictwo_3ratownictwo_4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj