Początki nie takie trudne… czyli o INTRO DAYS z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2018-10-01
W dniach 25-28 września 2018 w Campusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyły się INTRO DAYS, czyli cykl spotkań mających na celu wprowadzić studentów z zagranicy w realia studiowania na najstarszej polskiej uczelni.

Oprócz różnego rodzaju zajęć, spotkań z przedstawicielami społeczności akademickiej oraz warsztatów przygotowywanych przez środowisko akademickie zorganizowano także spotkania z organizacjami oraz instytucjami pozauniwersyteckimi. Wszystko po to, aby umożliwić zagranicznym studentom poznanie codziennego życia w Krakowie, w tym także zagadnień związanych z legalizowaniem pobytu w naszym kraju. Dlatego też studenci mogli spotkać się również z przedstawicielami Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Straży Granicznej.

Pracownicy MUW przedstawili nowym studentom procedurę legalizacji pobytu w Polsce. Odpowiadali na szczegółowe pytania oraz wyjaśniali, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania karty pobytu. W przedsięwzięciu wraz konsultantami z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW wziął udział także funkcjonariusz placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, który wyjaśniał warunki przekraczania granicy. Studentom przybliżono zasady kontroli granicznej cudzoziemców przebywających w Polsce oraz wyjaśniono także, jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o cudzoziemcach.
Intro_days_www20181001 intro1 - Kopia20181001 intro2 - Kopia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj