Posiedzenie Zespołu do Spraw rozwiązania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno - bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach
2018-09-28
Członkowie powołanego przez wojewodę małopolskiego Zespołu do Spraw rozwiązania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno–bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach, spotkali się dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

W IV posiedzeniu, na zaproszenie Zespołu, gościnnie wzięła udział Teresa Karczmarek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA.

W trakcie spotkania, przedstawiono między innymi opracowanie „Diagnoza dotycząca społeczności Romskiej zamieszkałej w Maszkowicach, Gmina Łącko.”

Wśród poruszanych tematów znalazły się także zagadnienia związane z edukacją dzieci romskich, bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową, zagadnienia socjalne i bytowe rodzin romskich.
Maszkowice_1Maszkowice_3Maszkowice_4Maszkowice_2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj