Przedstawiamy zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej
2018-09-28
Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wprowadza szereg ułatwień. Dotyczą ona w głównej mierze:

• rozszerzenia katalogu beneficjentów oraz zakresu oferowanych usług (od 2019 r. do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej; w kwestii poszerzenia usług przewidziano m.in. sporządzanie projektu pisma w miejsce dotychczasowego „udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma”),

• ułatwienia dostępu do usług osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie będą mogły przybyć osobiście na wizytę (wprowadzanie wizyt w miejscu zamieszkania oraz udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość),

• usprawnienia funkcjonowania punktów, w których jest ona udzielana (możliwość specjalizacji danego punktu NPP lub pojedynczych dyżurów, poprzez podanie albo dziedziny i tematyki, np. porady z zakresu prawa lokalowego, albo wskazania grupy uprawnionych, np. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, przy czym określenie specjalizacji nie musi oznaczać zaniechania prowadzenia pełnego zakresu innych usług w danym punkcie NPP; w przypadku jednak określenia specjalizacji jako nieodpłatna mediacja, wszystkie lub wybrane dyżury w danym punkcie mogą być poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji),

• uruchomienia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji uprawnionego, w szczególności obejmuje porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego).


Od 2019 roku ustawa wprowadza nowe zadania dla wojewodów, w zakresie prowadzenia listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa (wpis na listę, odmowa wpisu oraz wykreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej), jak również wsparcia organizacji szkoleń oraz dorocznych kursów doszkalających dla doradców obywatelskich. Ponadto wojewoda będzie dokonywał bieżącej oceny wybranych porad obywatelskich według ustalonej procedury i standardów przy udziale doświadczonego recenzenta – oceny te będą przekazywane staroście w celu wykorzystania w sprawowanej przez niego kontroli nad wykonywaniem przez organizacje umów o świadczenie pomocy prawnej.

Informacje dotyczące listy prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego oraz planowanych szkoleniach i kursach doszkalających dostępne będą na stronie MUW.
nieodpłatna_pomoc_prawna_1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj