Wsparcie finansowe dla województwa małopolskiego
2018-09-24
Ministerstwo Zdrowia przekaże ok. 22,4 mln złotych na dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, na stypendia dla pielęgniarek oraz na kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej w województwie małopolskim. Dzisiaj w Krakowie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała umowy z beneficjentami.


Doposażenie oddziałów ratunkowych

Umowy dotyczące SOR zostały dzisiaj podpisane z podmiotami:

•Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
•Szpitalem św. Anny w Miechowie
•Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie
•Szpitalem Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach
•Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

W najbliższym czasie umowy zostaną podpisane z Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp.z o.o., Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimu.
Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje środki unijne m.in. do wsparcia systemu ratownictwa medycznego. Środki przeznaczone dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. Fundusze unijne trafiają m.in. do szpitalnych oddziałów ratunkowych dla dzieci, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego.

Stypendia dla pielęgniarek oraz kształcenie podyplomowe lekarzy

Umowy na stypendia dla pielęgniarek podpisano z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, natomiast na kształcenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum. Uniwersytet oczekuje również na zawarcie umowy na kształcenie pielęgniarek i położnych. Część środków będąca w dyspozycji Ministra Zdrowia przeznaczona jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych oraz stworzenie systemu zachęt dla absolwentów tego kierunku do podejmowania pracy w zawodzie w polskich placówkach ochrony zdrowia. Dofinansowywane są również uczelnie w zakresie kształcenia kadry lekarskiej. Łączna wartość podpisanych w dniu dzisiejszym umów wynosi ponad 16 mln zł.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

•infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
•infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii
•programy profilaktyczne
•infrastrukturę pracowni diagnostycznych
•programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych
•kształcenie kadr medycznych
•dzienne domu opieki medycznej
•centra symulacji medycznej
•działania projakościowe.

Dotychczas podpisano ponad 550 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.
W województwie małopolskim podpisano 23 umowy o wartości ponad 124 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków POIŚ oraz 36 o wartości ponad 100 mln zł umów m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe.

więcej zdjęć
20180924_sor20180924_sor120180924_sor220180924_sor320180924_sor420180924_sor520180924_sor620180924_sor7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj