Kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2018-09-14
Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał małopolskim samorządom kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wręczyli je sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- W imieniu ministra Joachima Brudzińskiego serdecznie gratuluję małopolskim samorządowcom. Dziękuję Państwu za dobrą współpracę z wojewodą i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca pomiędzy rządem a jednostkami samorządu terytorialnego jest dla nas bardzo ważna. To naczelna zasada służby publicznej. Poszczególne drogi, chodniki, mosty są niezwykle istotne dla wspólnoty obywateli. Gratuluję samorządom determinacji, pracy i zaangażowania w realizację tych inwestycji – powiedział Minister Krzysztof Kozłowski.

W kolejnej już transzy samorządy z Małopolski otrzymały łącznie prawie 15,7 mln złotych. W puli tej znalazły się promesy na prawie 4 mln złotych, które pozwolą usunąć najpilniejsze szkody powstałe w gminach Kamienica i Ochotnica Dolna w wyniku intensywnych opadów deszczu w lipcu bieżącego roku.

Poza promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazano również 4 promesy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pod koniec sierpnia małopolskie samorządy, w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały promesy na kwotę 11 750 000,00 złotych. Promesy przyznano 19 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 18 gminom oraz 1 powiatowi na realizację łącznie 41 zadań.

Dodatkowo 7 września 2018 r. gminy Kamienica i Ochotnica Dolna otrzymały promesy na łączną kwotę 3 910 000,00 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji łącznie 7 zadań w zakresie m.in. remontu dróg gminnych, kanalizacji sanitarnej, zabezpieczeń boiska przy szkole podstawowej i zabezpieczeń ośrodka kultury. Szkody te powstały podczas intensywnych opadów atmosferycznych w lipcu bieżącego roku.

Bardzo dziękuję panu ministrowi J. Brudzińskiemu za tak szybką reakcję. Jeszcze niespełna dwa miesiące temu część gmin w naszym województwie zmagała się z żywiołem. Potem przyszedł czas na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu. Dziś, wraz z panem ministrem Kozłowskim, z ogromną satysfakcją wręczamy promesy przedstawicielom gmin Kamienica i Ochotnica Dolna. Wierzymy, że przekazane w ekspresowym tempie środki rządowe pomogą szybko naprawić powstałe szkody – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Pełna lista zadań

Łącznie w 2018 r. (z wręczonymi dziś) promesy przyznano 100 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 89 gminom oraz 11 powiatom na realizację łącznie 368 zadań, w tym:
- gminy: 329 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, odbudowa/remont mostów, odbudowa kładki, odbudowa/remont przepustów, remont placu w centrum miasta, remont boiska sportowego),
- powiaty: 39 zadań (odbudowa/remont mostów, remont przepustów, remont dróg powiatowych).
W ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 r. dla jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 115 274 770,00 zł, w tym:
- gminom: 82 490 000,00 zł,
- powiatom: 32 784 770,00 zł.

Oprócz tego w 2018 roku małopolskim samorządom Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
25 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało środki w łącznej wysokości 21 813 000,00 zł na dofinansowanie 32 zadań, w tym :
- 15 gmin otrzymało środki w łącznej wysokości 13 488 000,00 zł, na dofinansowanie 17 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- 9 powiatów otrzymało środki w łącznej wysokości 8 245 000,00 zł, na dofinansowanie 14 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał środki (promesę) w wysokości 80 000,00 zł, na dofinansowanie 1 zadania (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej).

Ogółem w 2018 r. 110 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego otrzymało środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w łącznej wysokości 137 087 770,00 złotych. Kwota ta przekłada się na dofinansowanie 400 zadań.

Drogi lokalne plus: nowe zadania w Małopolsce
Minister Krzysztof Kozłowski oraz wojewoda Piotr Ćwik wręczyli również 4 promesy w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 53/2018 z 19 marca 2018 r.). Przypomnijmy, że w ramach tego programu samorządy województwa małopolskiego otrzymały łącznie 35 779 057,00 złotych.

W wyniku rezygnacji dwóch gmin z realizacji zadań oraz rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na realizację niektórych zadań podstawowych ujętych na Liście zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na łączną kwotę 4 152 406,00 złotych, wojewoda małopolski 10 września 2018 r. zatwierdził uaktualnioną listę zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na liście znalazły się cztery zadania według kolejności wynikającej z Listy zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania, na łączną kwotę 4 152 406,00 złotych, tj.:
1) zadanie Powiatu Krakowskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w miejscowościach Masłomiąca i Więcławie Dworskie w km od 3+894,00 do km 5+220,00” – wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 195 493,00 zł,
2) zadanie Gminy Dobra pn.: „Remont drogi gminnej Morgi Pod Działy nr K340022 w miejscowości Dobra w km 0+085-2+034” – wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 161 192,00 zł,
3) zadanie Gminy Żegocina pn.: „Remont drogi gminnej „Konice – Lisówki” K 580374 na dz. 1213, 1151 w miejscowości Łąkta Górna w km 0+000 - 2+250” – wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 529 008,00 zł,
4) zadanie Gminy Dąbrowa Tarnowska pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180015K - ul. Broniewskiego w km 0+003,00 - 0+185,00 Nr 180019K - ul. Popiełuszki w km 0+002,75 - 0+378,68 Nr 180018K - ul. Batalionów Chłopskich w km 0+397,00 - 0+678,61 w Dąbrowie Tarnowskiej” – wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 266 713,00 zł.

Na Liście uaktualnionej nr 1 zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w ramach limitu środków przeznaczonych dla województwa małopolskiego ujętych jest 59 zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Lista ta opublikowana jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
promesy klęski 1 promesy klęski  2promesy klęski  3promesy klęski  4promesy klęski  5promesy klęski  6promesy klęski  7promesy klęski  8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj