Bezpieczna droga do szkoły
2018-09-07
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim wzmożony ruch na małopolskich drogach. By zapewnić uczniom bezpieczeństwo, małopolska Policja prowadzi działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Są to coroczne działania kontrolne wydziałów ruchu drogowego małopolskiej Policji w pierwszych tygodniach września, a więc w czasie gdy uczniowie wracają do szkół po wakacjach. Celem tych działań - obejmujących około 1000 szkół w Małopolsce - jest eliminacja zagrożeń w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz nauka bezpiecznego poruszania się po ruchliwych drogach.

Dziś w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły”, odbyła się akcja kontrolo – profilaktyczna objęta patronatem honorowym wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Akcja przeprowadzona została we wszystkich powiatach Małopolski – przy wyznaczonych 32 szkołach podstawowych. Do udziału w akcji w komendach powiatowych wytypowano co najmniej jedną szkołę, natomiast w komendach miejskich – co najmniej dwie szkoły. W samym Krakowie zostały wytypowane cztery szkoły podstawowe.

W Krakowie przy Szkole Podstawowej nr 162 odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora Krzysztofa Pobuty. Podczas briefingu omówione zostały dotychczasowe efekty uzyskane w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły” kwestie związane z bezpieczeństwem m.in. przy przekraczaniu jezdni przez uczniów.

- Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze. Musimy szczególnie zwracać uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy powinni uczyć swoje dzieci prawidłowych zachowań na drodze i zwracać uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Przy wyznaczonych 32 szkołach podstawowych w województwie małopolskim zostały dziś przeprowadzone kontrole drogowe. Wykonywali je policjanci oraz uczniowie, którzy zostali ucharakteryzowani na ofiary wypadków drogowych. Policjanci wyciągali konsekwencje prawne wobec kierowców popełniających wykroczenia, natomiast dzieci wręczały ulotki z przypomnieniem zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Kierowcy, którzy przestrzegali przepisów, otrzymywali zawieszki zapachowe z logo akcji oraz prace plastyczne wykonane przez dzieci.

- Drogi w rejonach szkół są teraz pod szczególnym nadzorem małopolskich policjantów. Zwracamy uwagę na te wykroczenia, które są przyczynami najpoważniejszych w skutkach wypadków, na przykład przekraczanie prędkości czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Istotne jest także bezpieczeństwo bierne czyli korzystanie z pasów bezpieczeństwa fotelików dla dzieci. Działania policji to nie tylko kontrole drogowe, czy reakcja na naruszenia popełniane przez pieszych. W rejonach szkół jeszcze w sierpniu dokonaliśmy przeglądu oznakowania i skierowaliśmy w szeregu przypadkach wnioski do zarządców dróg o zmiany w tym zakresie w celu poprawy bezpieczeństwa. Prowadzimy działania profilaktyczne, pogadanki w szkołach. We wrześniu i październiku będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych. Mam nadzieję, że dzisiejsza akcja prowadzona wspólnie z dziećmi przemówi do wyobraźni kierowców – mówił komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

W Małopolsce działania policji w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” prowadzone są już od 3 września i potrwają do 15 września.

Co roku tymi działaniami objętych jest około tysiąca szkół. W ich rejonach rozmieszczane są patrole policyjne, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo poprzez pomoc uczniom w przekraczaniu jezdni, naukę prawidłowego zachowania na drodze, reagowanie na wszelkie wykroczenia popełniane przez kierowców i pieszych oraz kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół.

W realizowanych działaniach „Bezpieczna droga do szkoły” w województwie małopolskim ujawniono dotychczas (w okresie od 3 do 6 września br.) w rejonach szkół 1266 wykroczeń, w tym:
• nadmierna prędkość – 593
• nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 17,
• niestosowanie się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa – 137,
• niewłaściwy przewóz dzieci w samochodach osobowych – 10.
Policjanci skontrolowali 52 autobusy szkolne ujawniając 4 nieprawidłowości, w 3 związane były ze stanem technicznym pojazdu.

Pamiętajmy, bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze!
20180829_085822DSC_0868DSC_0861DSC_0883DSC_0866DSC_0910DSC_0919DSC_0971DSC_0990DSC_1015DSC_0941
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj