Wręczenie promes w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
2018-07-31
– Kolejny już raz w tym roku mam przyjemność wręczać małopolskim samorządom – przyznane przez ministra Joachima Brudzińskiego – promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej. Środki te pozwolą usunąć szkody z lat 2009 – 2017. Wiele inwestycji czekało zatem bardzo długo na realizację. Wiem przy tym, jak bardzo to wsparcie jest potrzebne. Jak już wielokrotnie mówiłem, te promesy w wielu przypadkach okazują się swoistymi kołami ratunkowymi dla samorządów, które zmagają się ze skutkami intensywnych opadów i podtopień - przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Promesy wręczone w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
Uroczyste wręczenie trzeciej części lipcowej transzy promes odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (poprzednie części wręczone zostały w Tarnowie i Nowym Sączu). Wojewoda spotkał się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z obszar powiatów: wadowickiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, myślenickiego, suskiego i miechowskiego.

Dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał promesy dotyczące następujących zadań.

Kolejna transza promes dla Małopolski – lipiec 2018
W tej transzy promes na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych samorządy Małopolski otrzymają łącznie 48 530 000 złotych. Dzięki tym środkom będzie można zrealizować 174 zadania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał małopolskim samorządom kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat 2009-2017. Środki budżetu państwa w ramach przyznanych promes pochodzą z puli rezerwy celowej oraz podziału powstałych „oszczędności”.

Promesy w roku 2018 – podsumowanie
Łącznie w 2018 r. (z tymi promesami) 97 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego otrzymało środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w łącznej wysokości 125 337 770,00 zł na dofinansowanie 343 zadań, w tym:
82 gminy otrzymały środki w łącznej wysokości 86 478 000,00 zł, na dofinansowanie 293 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, odbudowa/remont mostów, remont/odbudowa przepustów, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją/zabezpieczeniem osuwisk i odbudową dróg gminnych);
14 powiatów otrzymało środki w łącznej wysokości 38 779 770,00 zł, na dofinansowanie 49 zadań (odbudowa/remont dróg powiatowych, odbudowa mostu, remont przepustów, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych);
Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał promesę w wysokości 80 000,00 zł, na dofinansowanie 1 zadania (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej).
20180731 Promesy  (1)20180731 Promesy  (2)20180731 Promesy  (3)20180731 Promesy  (4)20180731 Promesy  (5)20180731 promesy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj