Sytuacja pogodowa w województwie małopolskim - stan na godz. 15.00
2018-07-19
Na terenie województwa Małopolskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w wielu miejscach doszło do uszkodzenia nawierzchni dróg, zamulenia przepustów i rowów melioracyjnych. Ponadto wystąpiła konieczność usuwania wiatrołomów i wypompowywania wody z piwnic budynków i zalanych posesji. Trwają prace związane z zabezpieczaniem brzegów rzek i potoków. Nie odnotowano jednak bardzo poważnych zdarzeń o charakterze kryzysowym.

W miejscowości Harklowa (pow. nowotarski) trwa budowanie wału z worków z piaskiem w celu skierowanie wody występującej z rzeki Dunajec z powrotem do koryta. W działaniach biorą udział 2 pompy dużej wydajności z KP PSP Sucha i JRG Rabka oraz około 10 pomp szlamowych. W miejscowości Długopole również trwa budowa wału z worków z piaskiem w celu skierowanie wody występującej z potoku Czarny Dunajec. Problemy z dostawami prądu do 4 podstacji (około 1000 osób bez prądu). Na miejsce udał się Wojewoda Małopolski oraz powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Trwa szacowanie szkód.

Na terenie powiatu limanowskiego 71 zabudowań mieszkalnych w gminie Kamienica (m. Szczawa i Zasadne) jest odciętych ze względu na uszkodzenia dróg. Na chwilę obecną nie jest konieczna pomoc. Sytuacja jest monitorowana przez przedstawicieli samorządu i służby.

1. Utrudnienia komunikacyjne.

Utrudnienia w ruchu drogowym:

1. pow. limanowski:

- m. Koszary – nieprzejezdna droga powiatowa;

- m. Lubomierz – nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968;

- m. Zasadne – nieprzejezdna droga gminna;

- m. Szczawa – nieprzejezdna droga gminna;

- m. Kamienica – podmyty most, nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968;

- m. Limanowa, ul Łososińska – nieprzejezdna.

2. pow. nowotarski:

- m. Ochotnica Górna – nieprzejezdna droga powiatowa 1637.

3. pow. tatrzański:

- ul. Oswalda Balzera – nieprzejezdna.

2. Wprowadzone alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe.

Stan alarmu przeciwpowodziowego obowiązuje:

- powiat limanowski od godz. 21:30 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Krościenko n/D. od godz. 01.00 dnia 19.07.2018 r.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje:

- powiat bocheński od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Łapanów od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- powiat myślenicki od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Pcim od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Raciechowice od godz. 22.30 dnia 18.07.2018 r.
- miasto i gmina Myślenice od godz. 20.20 dnia 18.07.2018 r.
- powiat nowotarski od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Ochotnica Dolna od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Łapsze N. od godz. 22.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Jabłonka od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Krościenko n/D. od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Czorsztyn od godz. 00.45 dnia 19.07.2018 r.
- gmina Łososina Dolna od godz. 07:04 dnia 19.07.2018 r. /nowe/

3. Zaangażowane siły:

PSP przeprowadziła około 207 interwencji (19.07.2018 w godz. 00.00 - 11.00)

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach: (prosimy o zapoznanie się z dołączonym slaidem)

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ:

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 26

Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obowiązuje powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz; nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki
Ważność: do godz. 08:15 dnia 19.07.2018 do godz. 6.15. dnia 20.07.2018 r.

Aktualne ostrzeżenie hydrologiczne:

ZMIANA OSTRZEŻENIA NR O:2 z dnia 18.07.2018 r.
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych - stopień zagrożenia: 3
Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są kolejne przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy zostanie przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice.

Ważność: do godz. 8:00 dnia 20.07.2018

INFORMACJA o niebezpiecznym zjawisku nr I:21

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - stopień zagrożenia: 2
W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.
Ważność: do godz. 18:00 dnia 20.07.2018

TAURON Dystrybucja S.A.: informacja o nieplanowanych wyłączeniach (awariach na terenie województwa – stan na godz. 14.00).
Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 33
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1669
INFORMACJA POG 20180719 Sytuacja pogodowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj