Sytuacja pogodowa w województwie małopolskim - stan na godz. 11.00
2018-07-19
W związku z ominięciem przez wodę opaski brzegowej na Dunajcu w Harklowej (gmina Nowy Targ) wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał w miejscowej remi-zie posiedzenie Sztabu Kryzysowego.

– Intensywne opady deszczu spowodowały szereg zagrożeń i podtopień na te-renie województwa małopolskiego. Musimy mieć świadomość, że ta trudna sytuacja, może się spotęgować. Jestem w stałym kontakcie z premierem i mini-strem spraw wewnętrznych i administracji – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Informacja na temat aktualnej sytuacji na terenie województwa małopolskiego - stan na godz. 11:00, dnia 19 lipca 2018 r.

Na skutek intensywnych opadów deszczu odnotowano wzrosty poziomu wody we wszystkich zlewniach karpackich dopływów Wisły. Wzrosty te miały miejsce w strefie stanów średnich i wysokich, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Najintensywniejszy przebieg zjawisko miało na obszarze województw śląskiego oraz małopolskiego.

W województwie Małopolskim, w związku z intensywnymi opadami deszczu, notowane były wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych oraz dalszych przekroczeń stanów alarmowych.

Najintensywniejszy przebieg zjawiska wystąpił w nocy oraz nad ranem głównie w zlewniach Skawy, Raby oraz górnego i środkowego Dunajca.

Na małopolskim odcinku Małej Wisły spodziewany jest wzrost poziomu wody z prze-kroczeniem stanu alarmowego w profilu Jawiszowice. Na Wiśle w Małopolsce notowany będzie wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, punktowo na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

Interwencje PSP dotyczyły głównie zabezpieczania wałów i opasek brzegowych, usuwania wiatrołomów i wypompowywania wody z piwnic i posesji.

Utrudnienia komunikacyjne

Nieprzejezdne odcinki dróg:
1. Limanowa
- m. Koszary – nieprzejezdna droga powiatowa
- m. Lubomierz – nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968
- m. Zasadne – nieprzejezdna droga gminna
- m. Szczawa – nieprzejezdna droga gminna
- m. Młynne – nieprzejezdna droga powiatowa nr 1555
- m. Kamienica – podmyty most nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968
- m. Limanowa, ul Łososińska – nieprzejezdna
2. Nowy Targ
- m. Ochotnica Górna – nieprzejezdna droga powiatowa 1637
3. Zakopane
- ul. Oswalda Balzera – nieprzejezdna

Wprowadzone alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe.

Stan alarmu przeciwpowodziowego obowiązuje: - powiat limanowski od godz. 21:30 dnia 18.07.2018 r. - gmina Krościenko n/D. od godz. 01.00 dnia 19.07.2018 r.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje:
- powiat bocheński od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Łapanów od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- powiat myślenicki od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Pcim od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Raciechowice od godz. 22.30 dnia 18.07.2018 r.
- miasto i gmina Myślenice od godz. 20.20 dnia 18.07.2018 r.
- powiat nowotarski od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Ochotnica Dolna od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Łapsze N. od godz. 22.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Jabłonka od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Krościenko n/D. od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Czorsztyn od godz. 00.45 dnia 19.07.2018 r.

Zaangażowane siły:

- przeprowadzono około 53 interwencji (19.07.2018 w godz. 00.00-05.00)
Powiat Ilość interwencji
Kraków 2
Bochnia -
Brzesko -
Chrzanów -
Dąbrowa Tarnowska -
Gorlice -
Limanowa 4
Miechów -
Myślenice 1
Nowy Sącz 5
Nowy Targ -
Olkusz -
Oświęcim -
Proszowice -
Sucha Beskidzka -
Tarnów -
Wadowice 1
Wieliczka -
Zakopane 13
RAZEM 53

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach:

Aktualnie przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych występują na:

Stany alarmowe przekroczone są na:
- rzeka Białka w Trybszu 2 (pow. nowotarski) o 78 cm,
- rzeka Nidziczanka w Niedzicy (pow. nowotarski) o 2 cm,
- rzeka Czarny Dunajec w Nowym Targu (pow. nowotarski) o 76 cm
- rzeka Dunajec w Sromowcach Wyżnych (pow. nowotarski) o 14 cm,
- rzeka Dunajec w Krościenku (pow. tatrzański) 0 23 cm,
- rzeka Dunajec w Czchów (pow. brzeski) 0 1 cm,
- rzeka Raba w Proszówkach (pow. bocheński) o 7 cm

Stany ostrzegawcze przekroczone są na:

- rzeka Biała w Ciężkowicach (pow. tarnowski) o 88 cm,
- rzeka Wisła w Jawiszowicach (pow. oświęcimski) o 57 cm,
- rzeka Dunajec w Gołkowicach (pow. nowosądecki) o 54 cm,
- rzeka Biała w Grybów (pow. nowosądecki) o 18 cm,
- rzeka Skawinka w Radziszowie (pow. krakowski) o 74 cm,
- rzeka Raba w Rabce (pow. nowotarski) o 163,
- rzeka Dunajec w Nowy Targ – Kowaniec (pow. Nowotarski) o 69 cm,
- rzeka Koniówka w Czarny Dunajec (pow. nowosądecki) o 6 cm,
- rzeka Kirowa Woda w Kościelisko Kiry (pow. tatrzański) o 10 cm,
- rzeka Wielki Rogoźnik w Ludziemierz (pow. nowotarski) o 10 cm,
- rzeka Biały Dunajec w Zakopane (pow. tatrzański) – Harenda o 7 cm,
- rzeka Poprad w Muszyna (pow. nowosądecki) o 10 cm, - rzeka Poprad w Nowy Sącz o 7 cm,
- rzeka Łososina w Jakubkowice (pow. limanowski) o 38 cm,
- rzeka Lepietnica w Ludźmierzu (pow. nowotarski) o 16 cm,
- rzeka Czarny Dunajec w Koniówce (pow. nowotarski) o 38 cm,
- rzeka Kirowa Woda w Kościelisku-Kirach (pow. nowotarski) o 13 cm,
- rzeka Raba w Stróżach (pow. limanowski) o 9 cm,
- rzeka Skawa w Suchej Beskidzkiej (pow. suski) o 9 cm,

Aktualna sytuacja pogodowa

Prognoza pogody: ważność od godz. 07:30 dnia 19.07.2018 do godz. 07:30 dnia 20.07.2018: . W dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu, na południu i wscho-dzie województwa okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami burze. Progno-zowana suma opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, na Podhalu i w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 16°C, w partiach szczytowych Tatr około 11°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, północny i pół-nocno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu. Prognozowana suma opadów na południu województwa do 15 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, na Podhalu i w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, na szczytach Beskidów od 10°C do 13°C, w partiach szczytowych Tatr około 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, pół-nocno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północny i północ-no-zachodni.

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 26 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

Intensywne opady deszczu z burzami/1 Obowiązuje powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz; no-wotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki Ważność: do godz. 08:15 dnia 19.07.2018 do godz. 6.15. dnia 20.07.2018 r.

Aktualne ostrzeżenie hydrologiczne:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych- stopień zagrożenia: 3 Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie) Ważność: do godz. 12:00 dnia 19.07.2018

RZGW potwierdziło możliwość przyjęcia wody w zbiorniku Świnna Poręba. Zwiększone zrzuty wód ze zbiorników dnia 19.07.2018 r.: - Rożnów - 900 m3/s, (od godz. 05.00)
- Czchów - 1100 m3/s, (od godz. 05.00)

TAURON Dystrybucja S.A.: informacja o nieplanowanych wyłączeniach (awariach na terenie województwa – stan na godz. 6.00). Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 22 Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1260
201807019 briefing
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj