Gwoli ścisłości. Wokół strefy czystego transportu na Kazimierzu
2018-07-05
Odnosząc się do aktualnych doniesień medialnych dotyczących projektowanej strefy czystego transportu na Kazimierzu, wyjaśniamy.

Na możliwość sięgnięcia po narzędzia prawne, jakie daje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317), wskazywaliśmy Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu już 26 lutego 2018 roku, pisząc że weszła ona w życie 22 lutego br. Analiza treści tej ustawy wykazuje, że po raz pierwszy w Polsce, legalnie, będzie można ograniczyć ruch na drodze publicznej, wyłączając z tego ograniczenia pewnych użytkowników dróg. Możliwość taka wynika z art. 39 ustawy.

Do utworzenia strefy czystego transportu wymagana jest uchwała rady gminy. Do obowiązków rady gminy należy również wskazanie podmiotów, których ograniczenia stref czystego transportu nie dotyczą. Niestety zarówno wtedy, jak i po wydaniu nakazu, aż do teraz nasza sugestia nie wywołała żadnej reakcji ZIKiT-u.

W tych okolicznościach pozostaje cieszyć się, że nakazy wojewody przyniosły ten efekt, iż ZIKiT aktywnie pochylił się nad obowiązującą ustawą o elektromobilności. Jak wcześniej wspominaliśmy, nakazy były adresowane do Prezydenta Miasta Krakowa, a nie do mieszkańców i miały zmotywować do zastanowienia się, jakie wprowadzić rozwiązania, by były one zgodne z przepisami.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że o tym, kto będzie mógł, a kto nie będzie miał możliwości wjazdu do strefy czystego transportu – decyduje wyłącznie rada gminy.

Wojewoda nie konsultował i nie będzie konsultował (a tym bardziej – „akceptował”) uchwały o strefie czystego transportu w części dotyczącej wyłączeń wskazanych w uchwale (czy samego pomysłu wprowadzenia takiego rozwiązania). Jedyna kontrola, jakiej podlega uchwała, dotyczy jej zgodności z prawem, czyli w praktyce tego, czy zostały dochowane procedury jej podjęcia.

Przypominamy, że Prezydent Miasta Krakowa ma czas do 18 lipca 2018 roku, aby zmienić organizację ruchu w Krakowie na zgodną z przepisami prawa i z nich wynikającą.
20171212 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj