Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
2018-06-29
Od 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności..

Do dotychczasowych grup pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami dołączą osoby o stwierdzonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzone zmiany:

1.Dofinansowanie do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania (przysługuje każdorazowo, na zlecenie lekarza) określonych w przepisach.
2.Określenie każdorazowo przez lekarza wystawiającego zlecenie ilości comiesięcznie refundowanych wyrobów medycznych.
3.Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
4.Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane bez skierowania lekarza.
5.Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w ramach umowy z NFZ będą nielimitowane.

Dodatkowe środki na realizację zapisów ustawy

Za wprowadzonymi zmianami idą konkretne pieniądze. Narodowy Fundusz zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 tys. zł. Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy: wyroby medyczne dla osób o niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych. Do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego na ten cel trafiło 132 001 tys. zł. Budżet na refundację wyrobów medycznych zwiększy się o 10 295 tys. zł, z kwoty 80 000 tys. zł do 90 295 tys. zł, natomiast na rehabilitację leczniczą o 21 634 tys. zł, co zwiększy dotychczasowy budżet z kwoty 232 087,00 tys. zł do 253 721 tys. zł. Pozostałe 100 072 tys. zł, które otrzymał oddział zostaną przeznaczone min. na dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki, diagnostyki obrazowej (TK i RM).

Zmiany w rehabilitacji związane z nową ustawą

Obecnie MOW NFZ finansuje w Małopolsce 254 placówek rehabilitacji leczniczej począwszy od gabinetów rehabilitacji (171 miejsc udzielania świadczeń), przez fizjoterapię ambulatoryjną i domową (266 miejsc udzielania świadczeń), po oddziały dzienne (97 miejsc udzielania świadczeń) i rehabilitację stacjonarną ( 50 oddziałów stacjonarnych). Obecna wartość wszystkich umów to 184 446 tys. zł oraz 50 319 tys. zł w umowach w ramach PSZ. Dodatkowe środki na 3 kwartał – w sumie 21 634 tys. zł zostaną przeznaczone na:
- aneksowanie umów, które wprowadzą zakres skojarzony - świadczenia nielimitowe dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
- ogłoszenie w najbliższym czasie dodatkowych konkursy uzupełniających na tych obszarach., gdzie nie ma realizatorów lub jest niska dostępność.

W MOW NFZ działa już specjalna infolinia dla pacjentów pod numerem 12 29 88 385.
NFZ niepełnosprawni
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj