Nakazy zmiany organizacji ruchu są ostatecznością
2018-06-19
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał briefing prasowy dotyczący nakazów zmiany organizacji ruchu w Krakowie. W pismach tych, skierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa, wojewoda zwrócił uwagę na niezgodne z przepisami rozwiązania.

W trakcie spotkania z dziennikarzami wojewoda zwrócił uwagę, że jako organ nadzoru bada organizację ruchu jedynie pod względem zgodności z prawem i pod względem bezpieczeństwa. Przypomniał, że miastem zarządza Prezydent, który też organizuje ruch drogowy w mieście. Dodał, że wydane przez niego nakazy są ostatecznością.

Pan Prezydent powinien zaproponować takie rozwiązania, które zapewne nie zadowolą wszystkich, ale będą kompromisem i – co najważniejsze – będą zgodne z prawem – powiedział wojewoda.

Wydane przez wojewodę trzy nakazy zmiany organizacji ruchu w Krakowie dotyczą:
1) usunięcia na terenie miasta Krakowa tabliczek T-22 dopuszczających ruch rowerowy na wyznaczonych znakami C-16 drogach dla pieszych (pobierz),
2) usunięcia na wlotach ulic Bożego Ciała, Jakuba, Na Przejściu, Bartosza, Wąskiej oraz na placu Wolnica w Krakowie znaków B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, tworzących tzw. strefę ograniczonego ruchu a zezwalających na wjazd do tej strefy podmiotów wskazanych na tabliczkach pod znakami (pobierz),
3) usunięcia na terenie miasta Krakowa zapisów na tabliczkach pod znakami zakazu zezwalających na niestosowanie się do tych znaków drogowych kierującym posiadającym zezwolenie zarządcy drogi (pobierz).
20180619 briefing nakazy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj