Spotkanie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z przedstawicielami podmiotów wdrażających instytucję mobilności pracownika w Małopolsce
2018-06-12
12 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z reprezentantami firm z Województwa Małopolskiego relokujących do Polski pracowników-cudzoziemców, szczególnie w celu wykonywania pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Podczas spotkania przedstawiono zmiany przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, omówiono aktualne trendy migracyjne i bieżące kwestie organizacyjne Wydziału oraz przedstawiono harmonogram wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W Małopolsce w ostatnich latach doszło do znacznego wzrostu liczby dużych przedsiębiorstw, które podkreślają, iż jest to region przyjazny dla biznesu. Pracodawcy z terenu województwa małopolskiego są coraz bardziej zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców. Prognozy ruchów migracyjnych na poziomie regionalnym zakładają, iż utrzyma się tendencja stałego wzrostu liczby obywateli państw trzecich, zwłaszcza na terenie Krakowa.

Mając na uwadze rolę podmiotów gospodarczych w procesie rozwoju ekonomicznego Województwa Małopolskiego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców realizuje następujące projekty, których celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz stałe przekazywanie informacji z zakresu wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich:

• Modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, projekt nr 16/7-2017/OG-FAMI/;
• Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom, projekt nr 17/7-2017/OG-FAMI/.

Poznanie potrzeb klientów Wydziału oraz przekazanie wiedzy z zakresu wdrażania instytucji mobilności pracownika w Małopolsce pozwala na wspólne wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta oraz budowania pozytywnej atmosfery we wzajemnych relacjach.
spotkanie oddziału spraw obyw.2spotkanie oddziału spraw obyw. 1spotkanie oddziału spraw obyw.3spotkanie oddziału spraw obyw.4spotkanie oddziału spraw obyw.5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj