Składowiska odpadów i wysypiska śmieci pod lupą
2018-06-07
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone ocenie zagrożeń związanych z narastającą na terenie całego kraju falą pożarów wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów. Takie pożary wystąpiły w ostatnim czasie także w Małopolsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie.

Pożary, które niedawno miały miejsce, to kwestia nie tylko zagrożenia zdrowia, ale także znaczących kosztów oraz ilości wykorzystanych do ich gaszenia sił i środków. Kontrole wysypisk i składowisk są prowadzone regularnie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Kluczowa jest przy tym aktualna i pogłębiona ocena stanu składowisk oraz ciągły monitoring zagrożeń. Jak wskazano, znaczenie ma tu zwłaszcza zaangażowanie samorządów, na których terenie takie składowiska się znajdują. Dlatego też do starostów oraz wójtów i burmistrzów zostanie skierowane wystąpienie, aby przeprowadzili kontrole składowisk pod kątem zagrożenia pożarowego oraz na bieżąco reagowali w przypadku nielegalnego składowania. Nacisk zostanie również położony na inwentaryzację miejsc potencjalnie niebezpiecznych, w których znajdują się instalacje przetwarzania odpadów. Docelowo ma powstać mapa takich miejsc, co ułatwi ich kontrolowanie. Powstaną również wspólne grupy kontrolne – składające się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i ściśle współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Wojewoda Piotr Ćwik zobowiązał przedstawicieli małopolskich służb do szczególnej współpracy w związku z zagrożeniami związanymi z wysypiskami i składowiskami oraz do zintensyfikowania działań w możliwie najszerszym zakresie.
20180607 WCZK (1)20180607 WCZK (2)20180607 WCZK (3)20180607 WCZK (4)20180607 WCZK (5)20180607 WCZK (6)20180607 WCZK (7)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj