System Państwowego Ratownictwa Medycznego – kolejny raz wyjaśniamy
2018-05-29
„Tygodnik Podhalański” podaje pewne nieścisłości, jeśli chodzi o organizację systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wyjaśniamy zatem, jak wyglądała sprawa karetek stacjonujących w Rabce-Zdroju i w Krościenku nad Dunajcem.

Bardzo nieprecyzyjne są – zawarte w artkule – stwierdzenia: „Skoro wojewoda zabrał z karetek lekarzy, niech pozwoli zatrudnić dodatkowego ratownika” czy „trzeba u wojewody zabiegać o środki na dodatkowego ratownika w karetce”.

Wyjaśniamy kolejny raz. O przekwalifikowanie zespołów ratownictwa medycznego – stacjonujących w Rabce-Zdroju i w Krościenku nad Dunajcem – ze specjalistycznych na podstawowe wnioskował do Wojewody Małopolskiego dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Wystąpiliśmy o zaopiniowanie tego wniosku przez Starostę Nowotarskiego. Opinia Starosty była pozytywna. Pozytywną opinię wyraził także konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Ze względu na te opinie, zmiana, o którą wnioskował dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, została uwzględniona w projekcie aneksu do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

Doprecyzujmy również kwestię obsady i finansowania zespołów ratownictwa medycznego Zgodnie z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Co istotne, od początku obowiązywania zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (a nie do wojewody) należy decyzja, czy obsada podstawowego zespołu ratownictwa medycznego będzie dwu- czy trzyosobowa. Aktualnie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zależności od decyzji dyrektora podmiotu leczniczego, funkcjonują Zespoły „P” dwu- i trzyosobowe.
SPROSTOWANIE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj