Uwaga na nieuczciwe praktyki rynkowe
2018-05-08
Ze względu na wzrost liczby zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem (czyli na pokazach lub w domach; dotyczących np. kupna garnków, pościeli czy sprzedaży usług telekomunikacyjnych), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, mającą na celu ostrzeżenie osób starszych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował dwa, 30-sekundowe spoty, ostrzegające przed stosowaniem nieuczciwych praktyk, informujące o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcające do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spot Zakupy na pokazach
Spot Zmiana dostawcy usług
uokik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj