Dniu radości, dniu wesela!
2018-05-03
„Dniu radości, dniu wesela! Jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela Vivat! Vivat! Trzeci Maj!” – tak o niezwykle ważnym dla narodu polskiego dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. pisał polski poeta i legionista Józef Relidzyński. Dziś pełni dumy i radości wspominamy tamte wydarzenia. Czas jest tym bardziej szczególny, że to właśnie w 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości!

- To my – tutaj, w Polsce – stworzyliśmy dokument, który wyraził ówczesne europejskie tendencje, europejską myśl oświeceniową. Byliśmy pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie. To nasza polska Konstytucja wyprzedzała czas – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas głównych uroczystości, które w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Krakowie.

Krakowskie obchody
Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Polski Walczącej na Powiślu. Następnie w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Po jej zakończeniu na Wzgórzu Wawelskim rozdawaliśmy flagi państwowe. Następnie uformowany został pochód, który – przechodząc Drogą Królewską – zatrzymał się na placu Matejki. Pod drodze – pod Krzyżem Katyńskim na placu Ojca Adama Studzińskiego – złożono kwiaty od społeczności Krakowa i Małopolski.

Nowi obywatele
Podczas uroczystości na placu Matejki wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył akty nabycia obywatelstwa polskiego oraz przekazał odznaczenia państwowe. Akty nabycia obywatelstwa polskiego otrzymało 8 osób, w tym 1 dziecko. Nowi obywatele pochodzą m.in. z Grecji, Ukrainy, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych i Tunezji. Uzyskali oni obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz decyzji Wojewody Małopolskiego uznającej za obywatela polskiego.

Odznaczenia
Natomiast na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
1. Pan Jacek Szeremeta

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
2. Pani Anna Ilczyszyn

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
3. Pan Prof. Stanisław Kwiatkowski

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
4. Pani Romana Maciuk-Agnel

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI POŚMIERTNIE:
5. śp. Czesława Łach

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
6. Pan Marian Jaworski

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
7. Pan Grzegorz Gołdynia

Nasza Królewska Droga do Niepodległości
Jak podkreślał wojewoda małopolski w swoim przemówieniu na placu Matejki, warto spojrzeć na wydarzenia z 1791 jako na te, które nierozerwalnie łączą się z rokiem 1918, ale również – co ważne dla obecnych pokoleń – z teraźniejszością.

- Spotykamy się po to, by przypomnieć drogę między rokiem 1791 a 1918. Drogę, jak wszyscy wiemy: bardzo trudną i złożoną, ale zakończoną zwycięstwem – odzyskaniem niepodległości. (…). Dlatego mówiąc o Konstytucji 3 maja, mówimy zawsze o polskości. O tym, co wzniosłe i dumne. O wielkiej i jednej Polsce, którą wtedy w 1791 roku chcieliśmy zbudować, choć czas kazał nam jeszcze poczekać na to wielkie dzieło. O wielkiej i jednej Polsce, którą chcemy budować także dziś. O potrzebie, by ta wielka i jedna Polska była naszą wspólną sprawą i wspólną troską - mówił dziś wojewoda Piotr Ćwik.

Jak podkreślił wojewoda, nawiązując do trasy, którą przeszedł pochód:
- Powinniśmy być dumni z naszej historii! Bo droga pomiędzy Konstytucją 3 maja a rokiem 1918 to jest nasza Królewska Droga do Niepodległości!
3 majaaaa 53 majaaaa 13 majaaaa  23 majaaaa 33 majaaaa 43 majaaaa 63 majaaaa 73 majaaaa 8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj