Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
2018-03-16
W siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek, które realizują zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla swoich mieszkańców, z wicewojewodą małopolskim, przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy między gminami, jako organami właściwymi w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a Wojewodą – w sytuacji, kiedy członek rodziny ubiegającej się o świadczenie przebywa za granicą i zachodzi potrzeba ustalenia kraju obowiązanego do wypłaty świadczeń.

W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Michał Drozdowicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, a także pracownicy Oddziałów Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz 250 przedstawicieli ze 159 gmin.

W toku dyskusji podkreślono szczególnie trudną sytuację Małopolski pod względem liczby około 69 tysięcy niezałatwionych wniosków przejętych z dniem 1 stycznia 2018 r. od Marszałka Województwa. Wymaga to wzmożonej współpracy pomiędzy organami właściwymi i służbami Wojewody. Podkreślono też konieczność precyzyjnego ustalenia zasad współpracy, kolejnych spotkań i innych form konsultacji między organami w celu przyśpieszenia procedur i uproszczenia postępowania dla stron.
20180316 Tarnów 120180316 Tarnów 220180316 Tarnów 320180316 Tarnów 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj