Misja Banku
2018-03-12
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się kolejna Misja nadzorująca wdrażanie Projektów przeciwpowodziowych. W wydarzeniu wziął udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Misja jest przeprowadzana przez Bank Światowy przy udziale Banku Rozwoju Rady Europy instytucji współfinansujących „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Całemu przedsięwzięciu przewodniczy Pan dr Winston H.Yu.

Misja ze strony Banku Światowego była reprezentowana przez Winstona H. Yu, Frederica Edmunda Brusberga i Irene Rehberger, zaś Bank Rozwoju Rady Europy reprezentował Christophe Mróz.

Celem spotkania była między innymi ocena realizacji oraz stanu wdrażania zadań Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w Komponencie 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, za których przygotowanie i realizację odpowiadają Jednostki Realizujące Projekt w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

20180312 bank swiatowy 120180312 bank swiatowy 220180312 bank swiatowy 320180312 bank swiatowy 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj