Wręczanie promes z udziałem Wojewody Małopolskiego
2018-03-13
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy (z dnia 5 marca 2018 r.) na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Wręczenie promes przedstawicielom dofinansowanych samorządów odbyło się dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i wicewojewody Józefa Gawrona.

– Przekazujemy dziś promesy dla samorządów województwa małopolskiego na usuwanie skutków osuwiskowych. W tym roku Małopolska pozyskała prawie 22 miliony złotych na tego rodzaju działania. Przedstawicielom gmin i powiatów gratuluję i dziękuję za owocną współpracę z administracją rządową – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały promesy ogółem na kwotę 21 813 000,00 zł, w tym:
• 13 488 000,00 zł - gminy,
• 8 245 000,00 zł - powiaty,
• 80 000,00 zł - samorząd województwa.

Promesy przyznano 23 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 13 gminom, 9 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:
• gminy: 15 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
• powiaty: 12 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
• samorząd województwa: 1 zadanie (dokumentacja geologiczno-inżynierska).

Promesy przyznano na realizacje:
• ośmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich – łącznie 592 tys. zł
• pięciu dokumentacji projektowo-budowlanych – łącznie 456 tys. zł
• piętnastu zadań polegających na wykonaniu właściwych prac tj. stabilizacje osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej – łącznie 20.765 tys. zł
20180313 promesy powodziowki 120180313 promesy powodziowki 220180313 promesy powodziowki 320180313 promesy powodziowki 420180313 promesy powodziowki 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj