Spotkanie wojewodów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
2018-03-08
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się kolejna narada wojewodów. Przewodniczył jej wiceminister Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA. Małopolskę reprezentował wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Tematami poruszanymi na spotkaniu były m.in.: realizacja budżetu państwa przez wojewodów, polityka spójności w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz współpraca z Prokuratorią Generalną. W czasie narady omówiono również podejmowane działania w ramach programu „Niepodległa” w poszczególnych województwach.

Oprócz wojewodów oraz wiceministra Pawła Szafernakera z MSWiA, w naradzie wzięli również udział przedstawiciele innych resortów: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Narada woj 1Narada woj 2Narada woj 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj