Rusza kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zapraszamy na spotkanie!
2018-03-07
Prawie 60 milionów zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Ruszający konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona zł, w zależności od Priorytetu.

Pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa małopolskiego, na spotkanie informacyjne w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przedstawią założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 marca 2018 roku w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, sala nr 201, II piętro w godzinach od 12.00 do 14.00.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o zgłoszenie na adres: ngo@malopolska.uw.gov.pl do dnia 19 marca 2018 roku. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu, nazwy reprezentowanej organizacji oraz adresu mailowego do korespondencji.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
komunikat
ogłoszenie o konkursie
dodatkowe informacje
Logo FIO 2018
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj