Uroczystość wręczenia promes dla małopolskich gmin w ramach Programu „Maluch+” 2018
2018-03-02
Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wraz z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem wręczyli promesy w ramach Programu „Maluch+” na utworzenie nowych miejsc opieki przedstawicielom 14 małopolskich gmin: Nowy Wiśnicz, Czchów, Trzyciąż, Zakliczyn, Szczucin, Wojnicz, Niepołomice, Gmina Miejska Kraków, Gorlice, Liszki, Szerzyny, Tomice, Chełmek oraz Wolbrom. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

- O programie „Maluch+” wiele mówi się w mediach w kontekście założeń i celów, natomiast dzisiejsze spotkanie ma wymiar praktyczny. Są dzisiaj z nami przedstawiciele 14 małopolskich gmin, którzy odbierają promesy w ramach programu „Maluch+”. Oznacza to, że w kolejnych miejscowościach w Małopolsce powstaną nowe miejsca dla maluchów. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę i ułatwienia dla rodziców, lecz przede wszystkim to inwestycja w przyszłość, w rodzinę i w Polskę – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W 2017 roku dotacja dla Małopolski na utworzenie nowych bądź funkcjonowanie obecnych miejsc opieki nad dziećmi, przez podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wyniosła ponad 14 mln zł, natomiast w roku 2018 na realizację ww. zadań Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało podmiotom ponad 40 mln zł.

- Wsparcie rodziny jest działaniem priorytetowym dla rządu. Świadczy o tym m.in. to, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch +” 2018 największą pulę środków od początku funkcjonowania programu. W 2018 roku jest to 450 mln zł, czyli prawie o 300 mln więcej niż w roku ubiegłym. Warto również podkreślić, że po raz pierwszy w historii w 2018 roku, wszystkie podmioty, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne, wnioskujące o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch+”, otrzymały dotację we wnioskowanej wysokości. Z tej perspektywy dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim sukces polskiej rodziny – powiedział w czasie uroczystości minister Krzysztof Michałkiewicz.

Program „Maluch+” w szczególności wychodzi naprzeciw polskim rodzinom, które deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci, jednocześnie apelując o pomoc w ich wychowaniu. Większa dostępność żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna oraz zmniejszanie opłat za pobyt dzieci w ww. placówkach jest szansą dla młodych ludzi, którzy chcą łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

- Program „Maluch +” jest bardzo ważnym komponentem polityki prorodzinnej. Już teraz możemy zauważyć pozytywny jego wpływ na godzenie ról zawodowych i społecznych. Dzięki niemu rodzice małych dzieci mogą pracować zawodowo, zostawiając w tym czasie swoje maluchy w bezpiecznym miejscu – podkreślił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Kowalczyk.

„Maluch+” 2018 został podzielony na cztery moduły, z czego pierwszy dodatkowo na dwa mniejsze. Tak szerokie zaadresowanie Programem umożliwia podmiotom prywatnym oraz gminom pozyskanie funduszy zarówno na otworzenie nowych placówek, jak i na dofinansowanie funkcjonowania już istniejących.

- Nasza gmina również przyłączyła się do programu „Maluch+”. Nowe miejsca opieki nad maluchami to nie tylko ułatwienia dla rodziców, ale także szansa na rozwój naszej społeczności – powiedział burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Tworzenie nowych instytucji opieki

W 2018 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, znacznie zwiększyła się liczba podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Co ważne, zwiększyła się również łączna kwota dofinansowania.

W 2017 roku małopolskie gminy utworzyły 12 gminnych instytucji opieki, natomiast w roku 2018 zawnioskowały o środki na uruchomienie 14 kolejnych. Natomiast prywatni przedsiębiorcy z Małopolski w roku ubiegłym utworzyli 51 takich miejsc (w tym 2 we współpracy z uczelniami), a w 2018 roku złożono oferty, by otworzyć 81 nowych instytucji. W sumie w bieżącym w roku przyznano środki na utworzenie około trzykrotnie większej liczby miejsc (2 139) niż w roku 2017 (752).

Wsparcie funkcjonowania miejsc opieki

W ramach programu „Maluch +” w 2018 roku zwiększyła się również liczba dofinansowań z tytułu funkcjonowania instytucji opieki, w porównaniu z 2017 rokiem.

W Małopolsce w 2017 roku dofinansowano funkcjonowanie miejsc opieki w 39 gminnych instytucjach opieki, natomiast w 2018 roku zawnioskowano o środki dla 45 tego rodzaju podmiotów. Natomiast małopolscy prywatni przedsiębiorcy otrzymali w ubiegłym roku dofinansowanie na funkcjonowanie 195 instytucji opieki nad dzieckiem, a w 2018 roku zawnioskowali o środki na dofinansowanie funkcjonowania aż 268 instytucji. Dodatkowo, od 2018 roku przeznaczono zwiększone środki na dofinansowanie w 24 instytucjach miejsc dla dzieci niepełnosprawnych do 500 zł na miejsce.

20180302 wreczanie promes 120180302 wreczanie promes 220180302 wreczanie promes 320180302 wreczanie promes 420180302 wreczanie promes 520180302 wreczanie promes 620180302 wreczanie promes 720180302 wreczanie promes 8
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj