System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
Zmiana adresu serwera Statystycznej Aplikacji Centralnej
   
Instalacja aplikacji gSAC  << powrót

Gminna Statystyczna Aplikacja Centralna (gSAC) jest narzędziem przekazywanych Gminom i Powiatom nieodpłatnie dla wspomożenia procesu przygotowania, weryfikacji i przesyłu sprawozdań i Zbiorów Centralnych do Rejestru Centralnego.
Aby gSAC działał prawidłowo, musi być stałe łącze do internetu. Brak połączenia z internetem może skutkować komunikatem:

Trzeba sprawdzić przyczynę powyższego komunikatu, pracować na aplikacji bez połączenia nie zaleca się.
Możliwe jest, że ponowna instalacja aplikacji usunie część niedogodności.

Instrukcja instalacji gSAC

 I.                               Instalacja JAVY

Przed instalacją aplikacji gSAC należy sprawdzić czy na stacji roboczej, na której będzie instalowana aplikacja gSAC jest zainstalowana maszyna wirtualna JAVY. Aplikacja wymaga wersji 1.4.02 lub wyższej. Wirtualną maszynę JAVA można pobrać ze strony https://194.181.190.14:8443/Pomost/pliki

1.      Otwieramy w przeglądarce stronę WWW o adresie https://194.181.190.14:8443/Pomost/pliki lub wybieramy baner Statystyczna Aplikacja Centralna na stronie ministerstwa (http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=28).

2.      Po pojawieniu się ostrzeżenia o certyfikacie wybieramy opcję Tak.

3.      Po załadowaniu strony, w części dotyczącej OPS’ów i PCPR’ów wybieramy link Pobierz, znajdujący się obok napisu JRE 1.5.0.

4.      W oknie „Pobieranie pliku” wybieramy przycisk Zapisz, a następnie wskazujemy miejsce na dysku lokalnym.

 

Uruchamiamy plik jre.exe, który został wcześniej pobrany.

W oknie "Instalacja Java Runtime Environment" wybieramy przycisk Dalej. Rozpocznie się proces instalacji plików. Po zakończeniu instalacji plików pojawi się okno "Instalacja Java Runtime Environment".

 

W oknie zaznaczamy opcję Tak, uruchom ponownie komputer i wybieramy przycisk Zakończ. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

II.                            Pobranie wersji instalacyjnej gSAC

1.      Otwieramy w przeglądarce stronę WWW o adresie https://194.181.190.14:8443/Pomost/pliki lub wybieramy baner Statystyczna Aplikacja Centralna na stronie ministerstwa (http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=28).

2.      Po pojawieniu się ostrzeżenia o certyfikacie wybieramy opcję Tak.

3.      Po załadowaniu strony, w części dotyczącej OPS’ów i PCPR’ów wybieramy link Pobierz, znajdujący się obok napisu gSAC.

4.      W oknie „Pobieranie pliku” wybieramy przycisk Zapisz, a następnie wskazujemy miejsce na dysku lokalnym.

III.                         Instalacja gSAC

Aplikację instaluje się na stacji roboczej poprzez uruchomienie pliku gSAC.exe (w zależności od wersji nazwa pliku może się zmieniać, np. gSAC2_2.10.exe), który został wcześniej pobrany ze strony.

 

W pierwszym kroku instalacji pojawi się okno informacyjne. Wybieramy przycisk Dalej,  aby przejść do kolejnego kroku.

 

W kroku tym wskazujemy katalog docelowy dla aplikacji, a następnie wybieramy przycisk Dalej.

Po zakończeniu instalacji pojawi się okno końca procesu. Zalecane jest zaznaczenie opcji Tak, zrestartuj teraz, w celu restartu komputera i aktualizacji ustawień systemu.

 

  

IV.                        Pierwsze uruchomienie aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji zostanie dodany na pulpit skrót Statystyczna Aplikacja Centralna. Należy wybrać ten skrót i czekać na uruchomienie aplikacji. Pierwszą czynnością jaką powinno się zrobić, to sprawdzenie czy posiadamy aktualny zestaw reguł walidujących.

Pobranie aktualnego zestawu reguł zostało opisane w pliku pomocy, w rozdziale Zestawy reguł.

V.                           Praca w aplikacji

Wszystkie funkcjonalności zostały opisane w pliku pomocy i należy postępować zgodnie z tym opisem. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, należy w pierwszej kolejności przeczytać rozdział pliku pomocy o nazwie Najczęstsze błędy.

VI.                        Aktualizacja reguł walidujących

Sprawozdania w aplikacji gSAC możemy weryfikować za pomocą reguł wygenerowanych w aplikacji SAC. Aktualizacja tych reguł odbywa się automatycznie podczas pracy w aplikacji (szczegółowy opis w pliku pomocy). W przypadku problemów z połączeniem on-line aktualny zestaw reguł walidujących możemy pobrać ze strony WWW. W tym celu wykonujemy następujące czynności:

1.      Otwieramy w przeglądarce stronę WWW o adresie https://158.66.1.82:8443/Pomost/pliki lub wybieramy baner Statystyczna Aplikacja Centralna na stronie ministerstwa (http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=28).

2.      Po pojawieniu się ostrzeżenia o certyfikacie wybieramy opcję Tak.

3.      Po załadowaniu strony, w części dotyczącej OPS’ów i PCPR’ów wybieramy link Pobierz, znajdujący się obok napisu Reguły dla gSAC.

4.      W oknie „Pobieranie pliku” wybieramy przycisk Zapisz, a następnie wskazujemy miejsce na dysku lokalnym. Pobrany plik jest spakowany w formacie zip.

5.      Uruchamiamy aplikację gSAC, a następnie wybieramy pozycję menu: Operacje/Zestawy reguł. W otwartym oknie („Zestawy reguł walidujących”) wybieramy przycisk Pobierz z pliku. Pojawi się okno z wyborem plików, w którym wskazujemy wcześniej pobrany plik z rozszerzeniem zip. Po wskazaniu pliku wybieramy przycisk Otwórz. Na liście zestawów pojawi się nowa pozycją oraz odpowiedni komunikat.

 VII.                     Postępowanie w przypadku zapomnienia hasła

W przypadku zapomnienia hasła, należy się zwrócić do administratora wojewódzkiego z prośbą o zmianę hasła. Przy podejmowaniu prób zgadnięcia hasła po trzech nieudanych logowaniach konto użytkownika zostanie zablokowane.

VIII.                  Postępowanie w przypadku zablokowania konta

W przypadku zablokowania konta należy wysłać administratorowi wojewódzkiemu prośbę o odblokowanie konta. W tym celu można użyć funkcji „Zgłaszanie zablokowania konta” dostępnej poprzez menu „Operacje”.

 

Po kliknięciu „Zgłoszenie zablokowania konta”, a następnie wpisaniu swojego loginu do administratora zostanie przesłana prośba o odblokowanie konta. W wyniku tej operacji nie zostanie zmienione hasło użytkownika.

  (NSQ)
ostatnia zmiana:
2008-03-07 r.

Strona główna