Lokalizacja GPS:
50o03’57.38”N
19o56’38.87"E

System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej

 
 
Aktualności   Pliki do pobrania Słowniki centralne Linki    
 

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, pierwotnie realizowanego przez (nieistniejące obecnie) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRLZ), w 2013 roku został utworzony Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS), który miał pełnić funkcję ogólnodostępnego rejestru jednostek pomocy społecznej. Rejestr działa pod adresem http://rjps.mpips.gov.pl  więcej>>

 

 

Informacja o internetowej witrynie RJPS więcej>>
Zestawienie podłączonych systemów dziedzinowych MZT
więcej>>
Przypomnienie zasad obowiązujących w CAS więcej>>
Pozostałe informacje w zakładce Aktualności więcej>>

 


Logowanie do aplikacji CAS: https://cas.mpips.gov.pl:8443/CAS/signin.do

 

Mimo najwyższej dbałości o jakość, witryna może nie przedstawiać najbardziej aktualnych informacji, co nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń lub dodatkowych żądań. Publikacja stworzona została jako non-profit, nie dając autorowi żadnych wymiernych korzyści, jedynie satysfakcję z zadowolenia osób odwiedzających witrynę.

® by Jerzy Stanisławski 2002 - 2017