28 maja oraz 8 czerwca 2018 r.

Dokonano odbioru technicznego sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach umów zawartych w cz. I i II postępowania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa.

17 kwietnia 2018 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części I i II postępowania zostały zawarte umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na rozbudowę centralnej architektury, sieci i systemów bezpieczeństwa.

marzec - kwiecień 2018 r.

w ramach umowy użyczenia przekazano do użytkowania do Partnera projektu i jednostek uczestniczących w projekcie wyposażenie punktów kancelaryjnych i sprzęt stanowiskowy;

grudzień 2017 r.

zakończono procedurę odbioru sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa oraz z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa;

22 listopada 2017 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części III postępowania została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę sprzętu informatycznego stanowiącego rozbudowę sprzętu stanowiskowego i wyposażenie punktów kancelaryjnych;

21 listopada 2017 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części IV postępowania została zawarta umowa z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa na dostawę czytników kodów kreskowych, drukarek kodów kreskowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych;

18 września 2017 r.

w dniu 18 września 2017 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Wojewodą Małopolskim.