Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi
  • PODSTAWOWE INFORMACJE

  • KONTAKT

  • ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - DOTYCZY

  • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • OPŁATY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • TRYB ODWOŁAWCZY

  • DODATKOWE INFORMACJE



wstecz    do góry     drukuj