Szybki paszport tymczasowy - Punkt wydawania paszportów tymczasowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice


W wyjątkowych przypadkach paszport tymczasowy w punkcie wydawania paszportów tymczasowych na Lotnisku Kraków-Balice może otrzymać osoba, która:

 • przed wylotem utraciła dokument tożsamości uprawniający do odbycia zaplanowanej podróży,

 • zapomniała zabrać ze sobą dokument tożsamości wymagany do odbycia zaplanowanej podróży,

 • przed wylotem zorientowała się, że posiadany dokument tożsamości utracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju,

 • dysponuje ważnym biletem lotniczym na wyjazd zagraniczny.

Każdy przypadek ubiegania się o paszport tymczasowy jest rozpatrywany indywidualnie. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego powinna liczyć się z faktem, iż przedstawiona przez nią sytuacja może nie zostać zakwalifikowana jako wyjątkowa. Termin ważności dokumentu paszportowego zostanie dostosowany do okoliczności uzasadniających jego wydanie i może wynosić od 1 do 365 dni.

Uzyskanie paszportu tymczasowego na Lotnisku Kraków-Balice przed planowanym dniem podróży jest możliwe wyłącznie po uprzednim złożeniu w dowolnym punkcie paszportowym, wniosku o wydanie paszportu biometrycznego.

O paszport tymczasowy w punkcie wydawania paszportów tymczasowych na Lotnisku Kraków-Balice można ubiegać się nie wcześniej niż 2 dni robocze przed zaplanowanym wylotem.

Paszportu tymczasowego na Lotnisku Kraków-Balice nie otrzyma osoba, która:

 • nigdy nie posiadała dokumentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego zawierającego numer PESEL (bez znaczenia jest fakt, że dokument tożsamości został już wydrukowany i oczekuje na odbiór w Urzędzie),
 • otrzymała już wcześniej paszport tymczasowy w jednym z punktów wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku i od tamtej pory nie dopełniła starań w celu uzyskania paszportu biometrycznego od wojewody lub konsula,
 • posiada ważny dokument uprawniający do odbycia podróży zagranicznej, np. dowód osobisty.

Należy pamiętać, że niektóre państwa mogą nie wpuścić osoby na swoje terytorium, jeśli posiada paszport tymczasowy. W celu uzyskania informacji o aktualnie obowiązujących przepisach w państwie, do którego planowana jest podróż, można skontaktować się z konsulatem tego kraju bądź wejść na stronę internetową: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. • KONTAKT

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • OPŁATY

 • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj