INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów.

  W sprawach dotyczących Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  • stawiennictwo - po wcześniejszym wezwaniu na konkretny termin i godzinę,
  • liczba osób obsługiwanych w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba, w odstępach czasowych co 15 minut,
  • punkt obsługi klienta zawiadamia sekretarza Komisji o wizycie klienta,
  • sekretarz Komisji wprowadza klienta do pomieszczenia Komisji, a następnie odprowadza klienta do punktu obsługi.
 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
wstecz    do góry     drukuj